27. juni 2019

Nyt Atlant Brief: "USA-Iran-krisen 2019 - mulige udviklingsscenarier og danske muligheder"

Hormuzstrædet og Den persiske Golf er endnu engang rammen om en international krise mellem USA og Iran. Krisen risikerer at ramme dansk økonomi, og i den anledning har Tænketanken Atlantsammenslutningen valgt at belyse nogle af de muligheder, Danmark har i den nuværende krise - og mulighederne er mange afhængig af, hvad der kommer til at ske på den storpolitiske scene.

af Niels-Ole Mannerup, sekretariatet

Den 27. juni 2019 blev dagen, hvor Danmark fik ny regering. Samtidig blev det dagen, hvor Tænketanken Atlantsammenslutningen i løbet af 1. halvår 2019 kunne udgive sit tiende Atlant Brief - denne gang med titlen: "USA-Iran-krisen 2019 - mulige udviklingsscenarier og danske muligheder".

»Danmarks nye regering under ledelse af statsminister Mette Frederiksen står lige nu med en række udfordringer, hvor en af de store og øjeblikkelige internationale opgaver bliver at forholde sig til en inddæmning af krisen mellem USA og Iran i Den persiske Golf...«,

udtaler generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe, som er én af forfatterne til Atlant Brief’et ”USA-Iran-krisen 2019 - mulige udviklingsscenarier og danske svar”.

Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe udtaler:

»Vi peger i vores analyse på fem eskalationsscenarier og tre mulige danske politikker til at håndtere situationen:

1 - Deeskalation. En neddrosling af krisen, hvor man finder et lavere kriseniveau end ved krisens start. Det vil kræve meget målrettede forhandlinger.

2 - Normaltilstand i form af en permanent krise. Her bibeholder man det eksisterende kriseniveau.

3 - Mindre konfrontationer. Der eskaleres i krisen med militære midler eller sanktioner, hvor man med mellemrum skruer op og ned i konfrontationen mellem USA og Iran.

4 - Krig uden invasion. Der udbryder krig mellem USA og Iran - en krig, der foregår med alle til rådighed værende midler, uden at USA invaderer Iran. Iran vil anvende sine allierede og støtter i form af terror og militser ude i verden til at føre en kamp mod USA.

5 - Krig med invasion. Som 4, men med en invasionsstyrke, der opbygges over længere tid, og hvor USA invaderer Iran med en styrke på mindst 500.000 mand. Dette scenarie synes meget usandsynligt.

På baggrund heraf kan man opstille tre mulige politikker for Danmark. Disse politikker kan i større eller mindre omfang kombineres.«,

og hvad der mere konkret ligger i i de mulige danske politikker samt den overordnede analyse kan man læse mere om ved at klikke her.

Spørgsmål til Atlant Brief og den igangværende USA-Iran-krise

Spørgsmål til dette Atlant Brief eller den igangværende krise mellem USA og Iran bedes rettet direkte til generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe via tlf. 3059 1944 eller via e-mail lars@atlant.dk.

Pressevagt

Som pressevagt er udpeget sekretariatsleder Niels-Ole Mannerup, som kan kontaktes via tlf. 2088 1765.

Udgivelse

"USA-Iran-krisen 2019 - mulige udviklingsscenarier og danske muligheder"
Tænketanken Atlantsammenslutningen, juni 2019
Lars Bangert Struwe (ansvarshavende redaktør), Morten Hetmar Vestergaard, Niels-Ole Mannerup, Martin Brochstedt Olsen & Søren Brygger Therkelsen

Den 27. juni 2019 kl. 1148/nom