27. maj 2020

Udenrigs- og sikkerhedspolitiske webinarer, seminarer og konferencer i 2020

I det kommende halvår vil Atlantsammenslutningen gennemføre en række webinarer, seminarer og konferencer. Flere arrangementer vil komme til, idet generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe er i dialog med flere webinargæster, ligesom flere konferencer og seminarer er i støbeskeen.

af sekretariatschef Niels-Ole Mannerup

Kommende webinarer via Facebook

Inden sommerferien for de fleste banker på døren, gennemfører Atlantsammenslutningen fire webinarer, som alle er henlagt til onsdage - fortrinsvis kl. 1000-1030.

Situationen i Søværnet - webinar med kontreadmiral Torben Mikkelsen, chef for søværnskommandoen
Den 3. juni 2020 kl. 1000-1030
Kontreadmiral Torben Mikkelsen, chef for søværnskommandoen, vil fortælle om situationen for søværnet netop nu og i fremtiden, idet han også vil komme ind på kommende internationale missioner. Hér skal det blive interessant at høre nærmere om det forventelige kommende bidrag til den europæiske maritime mission i og omkring Hormuzstrædet.

Amerika hvor er du? Webinar med USA-kender David Trads
Den 10. juni 2020 kl. 1000-1030
Journalist og forfatter David Trads har senest udgivet bogen ”Amerika hvor er du?”, i hvilken han beskriver et USA, der ikke er, som det engang var, og som for en USA-elsker kan være vanskeligt at genkende efter det politiske systemskifte ved præsidentvalget 2016. Hvor er USA, og hvor er det på vej hen?

Hvor er verden på vej hen? Webinar med professor, ph.d. Mikkel Vedby Rasmussen
Den 17. juni 2020 kl. 1030-1100 (bemærk tidspunktet)
Professor, ph.d. Mikkel Vedby Rasmussen, Københavns Universitet, vil sammen med generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe forsøge at afdække, hvor verdenen bevæger sig hen. Det er et stort emne at tage fat på, og derfor er det tanken at tage udgangspunkt i de forandringer, covid-19-krisen uvilkårligt har medført på vores måde at være sammen på - også i forhold til international politik. Vil verden forandre sig? Er der stormagtsopgør i vente? Hvem skal Danmark holde med? Er Danmarks kurs over for Kina forandret? Det er nogle af de spørgsmål, der danner grundlag for samtalen.

Det dansk-amerikanske forhold - webinar med Torsten Jansen
Den 24. juni 2020 kl. 1000-1030
Journalist og USA-analytiker Torsten Jansen er bogaktuel med ”Sprækker”, hvor han ser nærmere på forholdet mellem Danmark og USA - et venskab mellem to alliance- og samhandelspartnere, der efter det nye politiske regime i USA er blevet sat på prøve. Bogen danner grundlag for webinaret, men Torsten Jansen, der bl.a. har været DR’s udenrigskorrespondent i USA, er også parat til at se på andre udfordringer, som involverer Danmark og USA i deres forhold som tætte allierede.

Offentligt, gratis og tilgængeligt

Alle webinarer er offentlige og gratis. Det eneste, man skal gøre, er at klikke sig ind på Atlantsammenslutningens facebookprofil og klikke sig på, når livesendingen begynder.

Der er mulighed for at stille spørgsmål til gæst og studievært under livesendingen via kommentarfeltet på Facebook.

Når webinarerne er gennemført, vil Atlantsammenslutningen uploade dem på internettet som lyd- og videopodcasts.

Kommende seminarer og konferencer

Foruden webinarer gennemføres flg. arrangementer i efteråret:

FN’s 75-års-jubilæum
Den 22. oktober 2020

Megatrendskonference 2020
Den 26. november 2020
Stormagtskonkurrence og dens indvirken på rummet (d.v.s. space) og cyber frem mod 2040. Formålet med Megatrendskonferencen 2020 er at skabe et værktøj til brug for samspillet mellem forskning, erhvervsliv, myndigheder og forsvar, der ved hjælp af megatrends og scenarier skal pege på mulige udviklingspotentialer. Dette gælder især for erhvervslivet og forskningen. Samtidig vil der blive set på mulige udviklinger inden for det sikkerhedspolitiske felt. Megatrendskonferencen 2020 er aftalt afholdt med Forsvarsministeriet, og det sker i samarbejde med CenSec.

Atlantsammenslutningens 70-års-jubilæum
Den 16. december 2020

Spørgsmål om Atlantsammenslutningens aktiviteter

Er der spørgsmål eller kommentarer til de planlagte aktiviteter, eller har man ønsker om, at Atlantsammenslutningen tager særlige emner op til behandling, er man meget velkommen til at kontakte generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe. Han er parat til at tage en dialog telefonisk på 3059 1944 eller via e-mail lars@atlant.dk.