21. marts 2019

NATO 70 år (III) - prisen for fred og frihed vil altid blive husket

Mens forårssolen stråler over København, er de sidste praktikaliteter forud for fejringen af NATO’s 70-års-jubilæum ved at falde på plads. Dermed kan den 4. april 2019 kun blive en smuk og uforglemmelig dag i fredens og frihedens tegn.

af Niels-Ole Mannerup, sekretariatet

Danmarks aktivistiske udenrigspolitik i nyere tid tager for alvor fart i begyndelsen af 1990’erne. Det synlige militære bevis var søværnets deltagelse i Operation Faraway. Operationen - med deltagelse af korvetten F355 Olfert Fischer - der ikke var en NATO-operation, havde til formål at gennemføre en maritim blokade af Irak i forbindelse med Iraks invasion og efterfølgende besættelse af Kuwait.

Den danske internationale indsats for NATO har ikke været omkostningsfri

Operation Faraway gennemføres uden tab, men allerede i 1996 - på IFOR hold I - kom de første tab. Siden er dansk personel faldet for NATO i Sydøsteuropa og Afghanistan, idet tabstallene fordeler sig således:

MISSION

OPERATIONSOMRÅDE

TAB

IFOR

Bosnien-Hercegovina

2

ISAF

Afghanistan

42

KFOR

Kosovo

1

SFOR

Bosnien-Hercegovina

1

I visse opgørelser ses det samlede tabstal for ISAF som værende 43, idet det 43. tab ved ISAF dog var som følge af selvmord.

Samtlige navne på Danmarks faldne under international tjeneste efter 1948 kan ses her.

Det officielle program for fejringen af NATO’s 70-års-jubilæum

De sidste detaljer omkring afviklingen af fejringen af NATO’s 70-års-jubilæum er så småt på plads; og hovedpunkterne i det officielle program er bl.a., at Den kgl. Livgardes musikkorps vil musicere på paradepladsen, inden paraden kl. 1055 formelt formeres.

Kl. 1100 vil landsformanden for Danmarks Veteraner, oberst Niels Hartvig Andersen, byde velkommen til fejringen af NATO’s 70-års-jubilæum. Derefter vil der under musikledsagelse af Den kgl. Livgardes musikkorps være kranselægningsceremoni. Efter refleksion over NATO’s indsats for fred og frihed vil generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe levere festtalen til dagens jubilar.


Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe, Tænketanken Atlantsammenslutningen, vil holde festtalen til NATO under fejringen af NATO's 70-års-jubilæum.

Kl. 1155 forventes det, at paraden aftrædes.

En officiel begivenhed åben for offentligheden

Fred og frihed følger ikke af nogen naturlov. Der er dem, der mener, at fred og frihed er folkets privilegium, men virkeligheden vil det ofte anderledes - og i alle tilfælde må man ikke tage fred og frihed for givet, uanset hvilen politisk holdning man end måtte bekende sig til.

I 1949 besluttede Danmark sig for at gå fra at være en neutral stat til at være en aktiv alliancepartner med 11 andre stater. I 70 år har Danmark sammen med først 11 lande og nu 28 lande i det transatlantiske samarbejde stået vagt om fred og frihed.

Freden og friheden har ikke været uden omkostninger; men i 70 år har vi på dansk grund været forskånet for krigens rædsler, som man oplevede dem under I og II Verdenskrig. Det - mener Tænketanken Atlantsammenslutningen - er værd at højtideligholde med en fejring, og det sker i Kastellet den 4. april 2019.

Fejringen af NATO’s 70-års-jubilæum er en officiel begivenhed, men den er åben for alle; og det skulle glæde Tænketanken Atlantsammenslutningen, om så mange som muligt tager del deri. Samtidig kunne man jo benytte et besøg i Kastellet til at opleve det historiske område, der om noget vækkes til live, når St. Bededag højtideligholdes med aftentur på voldene lyttende til studentersangerne m.fl. Programmet for St. Bededags-arrangementet kan ses her.

Ønsker man at overvære fejringen af NATO’s 70-års-jubilæum anbefales det, at man møder op ved Monumentet for Danmarks internationale Indsats efter 1948 inden kl. 1045, idet man bedes være opmærksom på, at et mindre område af paradepladsen vil være forbeholdt særligt inviterede gæster. Der vil dog være civilt og militært personel til stede for at guide gæster og besøgende på plads.


Medaljen, som af NATO tildeles alt personel, der har været deployeret i et missionsområde i mindst 30 dage. Medaljen er den samme uanset mission, mens ordensbåndet varierer. Mens danske soldater modtager FN's Fredsprismedalje for udsendelse i FN-missioner, modtager danske soldater ikke en lign. medalje for udsendele i NATO-missioner.

Efterskrift: I 2020 kan Tænketanken Atlantsammenslutningen fejre 70-års-jubilæum

Som en direkte følge af Danmarks NATO-medlemskab blev Tænketanken Atlantsammenslutningen - dengang under navnet Atlantsammenslutningen - oprettet. Den nye udenrigspolitiske retning havde affødt et behov for at informere den danske befolkning om Danmarks nye internationale rolle; og i snart 70 år har Tænketanken Atlantsammenslutningen som uafhængig tænketank og folkeoplysningsorganisation oplyst om udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik.