19. februar 2019

Atlantic Council udsender rapport om det dansk-amerikanske forsvars- og sikkehedspolitiske forhold

Den amerikanske tænketank Atlantic Council udsender en rapport om det forsvars- og sikkerhedspolitiske forhold mellem Danmark og USA.

I rapporten The US-Danish Defense and Security Relationship: Keeping Up in a Changing World beskrives samarbejdet mellem USA og Danmark som effektivt og fleksibelt. Danmark roses for at have ydet en ekstra indsats i forbindelse med NATO-samarbejdet, og det fremhæves, hvordan Danmark i starten af 2019 genåbnede Forsvarsforliget for at forøge forsvarsbudgettet med 1,5 % af BNP inden 2023. Det nye forlig vidner ifølge rapporten om, at Danmark fortsat ønsker at bidrage til NATO. Yderligere påpeges det, hvordan Danmarks unikke placering kan bidrage til den kollektive sikkerhed i Europa over for Rusland.

Læs rapporten her.