17. december 2019

International Threat Conference 2020 Copenhagen

Hvordan opfatter vi trusler - står Danmark over for nogle, og hvordan opfatter man trusler i vore nabolande? Den 16. januar 2020 afholder Atlantsammenslutningen sin årlige internationale trusselskonference. Der er i dag åbnet op for tilmelding via tilmelding@atlant.dk.

af sekretariatschef Niels-Ole Mannerup
Den 17. december 2019 kl. 1137

Hvad er trusselsperceptionen og trusselsanalysen og er der forskel imellem dem og ikke mindst imellem den danske trusselsopfattelse og udlandets.

Atlantsammenslutningen tager et spadestik dybere med formålet at konkretisere de trusler, som Danmark og Danmarks partnere i nærområdet står over for. Derfor afholder Atlantsammenslutningen sin internationale trusselskonference (klik her), idet vi i 2020 vil tage udgangspunkt i den ændrede verdensorden, hvor økonomi, handelspolitik og sikkerhedspolitik - efter vores opfattelse - hænger uløseligt sammen. I den forbindelse vil vi se nærmere på, hvad det har betydning for de civile og militære aktører.

Talen til trusselskonferencen leveres af formanden for Det udenrigspolitiske Nævn, tidligere udenrigsminister Martin Lidegaard.

Arrangementet er internationalt, bla. er der oplæg fra seniorforsker Andreas Østhagen fra Fridtjof Nansens Institutt i Norge, Estlands og Polens ambassadører ved trusselskonferencen.

Endvidere er der oplæg fra Charlotte Bro (Beredskabsstyrelsen), Hans Tino Hansen (RiskIntelligence), ph.d. Luke Herbert-Hansen, Martin Næsby (Olie Gas Danmark), ph.d. Peder H. Pedersen (Weibel Scientific), dekan , ph.d. Mikkel Vedby Rasmussen (Københavns Universitet), kontreadmiral Henrik Ryberg (Forsvarsakademiet), og Anne Mette Mosekjær Søndergaard (Terma) som oplægsholdere. 

Trusselskonferencen gennemføres på engelsk.

Moderator: Direktør, MBA Henrik Carøe Gjellebøl, Management Innovation.

Arrangør: Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe, Atlantsammenslutningen.

Tilmelding: tilmelding@atlant.dk.