Undervisning

Atlantsammenslutningen har i sin grundpakke for undervisning et unikt tilbud i form af en hel dag med foredrag og workshops under fællesbetegnelsen "Sikkerhedspolitisk Dag".

Som udgangspunkt et gymnasialt undervisningstilbud, men andre kan godt være med

”Sikkerhedspolitisk Dag” er et gymnasialt undervisningstilbud udbudt af Youth Atlantic Treaty Association Denmark (YATA) i samarbejde med Atlantsammenslutningen.

Ønsker man at supplere fx den samfundsvidenskabelige gymnasiale undervisning, kan ”Sikkerhedspolitisk Dag” være et spændende og fagligt tiltag.

Foredrag og workshops under ét

”Sikkerhedspolitisk Dag” består af foredrag og workshops fordelt over tre timer.

Et stærkt team af undervisere møder op

”Sikkerhedspolitisk Dag” gennemføres af fire bestyrelsesmedlemmer fra YATA - som oftest universitetsstuderende - der afholder fire forskellige foredrag om aktuelle sikkerhedspolitiske emner. Hver foredragsholder har i kraft af sin interesse, uddannelse og erhvervserfaring m.m. et særligt kendskab til det pågældende emne.

Efter foredragene vil elever, der på forhånd har inddelt sig i de forskellige workshops, deltage i én af fire workshops knyttet til de fire foredrag. Workshoppen vil blive gennemført af foredragsholderen som tovholder; og der vil blive lagt vægt på elevernes deltagelse og ikke mindst diskussion. Under workshoppen vil det pågældende sikkerhedspolitiske emne blive diskuteret, og eleverne vil få mulighed for i grupper at arbejde videre med emnet. Derudover vil der være tid til spørgsmål og en uformel snak om de samfundsvidenskabelige og humanistiske universitetsuddannelser, herunder hvad det vil sige at være universitetsstuderende.

Forskellige foredragsemner kan kombineres

Af aktuelle foredrag, der kan kombineres, kan bl.a. tilbydes:

- Krig i Europa - hvordan krigen i Ukraine forandrer verden.
- Det nye stormagtsopgør - USA og Kina.
- Xi Jinping og den kinesiske drøm - hvad vil Kina?
- Dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik.
- Erhvervspolitik er sikkerhedspolitik.
- Kampen om Arktis.
- Strategi.

”Sikkerhedspolitisk Dag” vil blive afviklet over tre timer - enten i tidsrummet kl. 0900 til kl. 1200 eller i tidsrummet kl. 1300 til kl. 1600. Hvis ikke tidsrummene passer ind i undervisningsskemaet, kan der aftales et andet tidsforløb. Efter ønske kan ”Sikkerhedspolitisk Dag” gentages således, at de studerende vil få mulighed for at deltage og fordybe sig i endnu et emne og en ny workshop.

Programmet for "Sikkerhedspolitisk Dag"

Et program for ”Sikkerhedspolitisk Dag” kan se ud som følger:

Kl. 0900-0915:
Velkomst.

Kl. 0915-1045:
Foredragsholderne introducerer hvert deres sikkerhedspolitiske emne ved et 20 minutter langt foredrag.

Kl. 1045-1100:
Pause - eleverne inddeler sig i workshops.

Kl. 1100-1200:
Workshops.

Under hele ”Sikkerhedspolitisk Dag” vil foredragsholderne være parate til at besvare spørgsmål fra lærere og elever. Endvidere vil YATA medbringe aktuelle og relevante publikationer fra Atlantsammenslutningen samt information om YATA og Atlantsammenslutningens øvrige arrangementer.

Pris på "Sikkerhedspolitisk Dag"

  • Hele landet - kr. 5.000,00.

Hvis der er ønske om sammensætning af et særligt undervisningsforløb el.lign., vil dette blev afspejlet i prisen. Da meget er afhængig af den tid, der skal anvendes til forberedelse m.m., fastsættes prisen i et samarbejde mellem opdragsgiver og Tænketanken Atlantsammenslutningen.