20. oktober 2020

Seminar i anledning af FN's 75-års-jubilæum - sidste nyt

Selvom vi alle lige nu oplever, at covid-19-krisen giver udfordringer for sociale arrangementer, kan Atlantsammenslutningen bekræfte, at seminaret i anledning af FN's 75-års-jubilæum gennemføres.

af sekretariatschef Niels-Ole Mannerup

Atlantsammenslutningen har fået grønt lys til at gennemføre seminaret i anledning af højtideligholdelsen af FN’s 75-års-jubilæum, hvilket vi er glade for. Selvfølgelig - fristes man til at sige - bliver det ikke på den måde, vi helst ville have gjort det, men sikkerhed frem for alt. Derfor vil der bl.a. være opstillet borde mellem stolerækkerne, hvilket sikrer afstand, ligesom der er stationer med håndsprit. Mundbind er ikke et krav, men der er intet til hinder for, at man selv kan medbringe mundbind og bære dette under seminaret.

Af sikkerhedsmæssige årsager har Atlantsammenslutningen dog besluttet, at den efterfølgende reception ikke gennemføres. Det håber vi på forståelse for.

Der åbnes for indskrivning fra kl. 1145, idet alle bedes have fundet sig en plads senest kl. 1255, således at vi kan åbne seminaret kl. 1300.

I forbindelse med indskrivningen byder Atlantsammenslutningen på en forsikring og lidt sødt, idet de gældende restriktioner og sikkerhedsprocedurer overholdes.

For at komme ind på Frederiksberg Slot, som er militært område, skal man fremvise en passerseddel, som er ved at blive udsendt. Passersedlen skal sammen med billed-id fremvises for vagtpersonellet, som bevogter Frederiksberg Slot.

Af praktiske årsager vil seminaret ikke finde sted i Riddersalen, men derimod i Ridehuset. Ridehuset er måske ikke nær så historisk charmerende som Riddersalen. Til gengæld er der tale om en up-to-date-konferencefacilitet, og det er bestemt ikke det værste alternativ.

Vær venligst opmærksom på, at underlaget på Frederiksberg Slots udendørsarealer er brosten, hvilket måske kan/bør få indflydelse på valg af fodtøj.

Ridehuset har egen garderobe og toiletfacilitet.

Såfremt der måtte være praktiske spørgsmål, kan disse med fordel rettes til sekretariatschef Niels-Ole Mannerup på e-mail nioma@atlant.dk.

Atlantsammenslutningen i almindelighed og generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe i særdeleshed glæder sig til at tage imod seminarets oplægsholdere og gæster.

Opdateret program

1300
Praktiske bemærkninger
Niels-Ole Mannerup
sekretariatschef i Atlantsammenslutningen

1305
Velkommen til FN-seminaret
Ph.d. Lars Bangert Struwe
generalsekretær for Atlantsammenslutningen

1310
Velkommen til Frederiksberg Garnison, Frederiksberg Slot og Hærens Officersskole
Oberst Nicolas Teodors Veicherts
garnisonskommandant og chef for Hærens Officersskole

1320
Talen til FN i anledning af FN’s 75-års-jubilæum
Torleif Jonasson
generalsekretær for FN-forbundet

1330
FN i militær konflikt i forsvaret af Sydkorea
H.E. ambassadør Sang-jin Park
Republikken Koreas ambassade i Danmark

1340
Den blå baret som vidnesbyrd om tjeneste for fred
Oberst Niels Hartvig Andersen
formand for Danmarks Veteraner

1415
Verdens nationer i forenet indsats
Forhenværende udenrigsminister Mogens Lykketoft

1430
Soldater som konfliktløsning
Generalmajor Kurt Mosgaard
tidligere Force Commander MINURSO

1445
FN som konfliktløser: De usynlige og oversete funktioner
Ph.d. Peter Viggo Jakobsen
professor på Forsvarsakademiet

1515
Den nye verdens(u)orden med FN som international aktør - I
Ph.d. Anders Wivel
professor på Københavns Universitet

1530
Den nye verdens(u)orden med FN som international aktør - II
Ph.d. Louise Riis Andersen
seniorforsker på DIIS

1545
Spørgsmål til oplægsholdere

Moderator:
Ph.d. Lars Bangert Struwe
generalsekretær for Atlantsammenslutningen

1615
Hvordan får Danmark mest ud af sin stemme i FN? - partipræsentation

Josephine Fock, Alternativet
Michael Aastrup Jensen, MF, Venstre
Morten Messerschmidt, MF, Dansk Folkeparti

1645
Spørgsmål til Folketingets partier

Moderator:
Ph.d. Lars Bangert Struwe
generalsekretær for Atlantsammenslutningen

1655
Opsummering og afslutning
Ph.d. Lars Bangert Struwe
generalsekretær for Atlantsammenslutningen


Den 20. oktober 2020 kl. 1449/nom