3. august 2020

Megatrendskonference 2020

Atlantsammenslutningen og Center for Defence, Space & Security (CenSec) inviterer til Megatrendskonference 2020. Det sker på Frederiksberg Slot den 26. november 2020.

af sekretariatschef Niels-Ole Mannerup

Det skulle være sket i foråret 2020. Aftaler med oplægsholdere var indgået, og programmet var klar til at gå i trykken. Covid-19-krisen skulle imidlertid sætte sine begrænsninger for konferencevirksomhed i Danmark, og forårets arrangement måtte derfor aflyses.

Online-møder via Teams og Zoom blev snart en del af virkeligheden - også for Atlantsammenslutningen, som ikke var sen til at gennemføre webinarer via Facebook, ligesom generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe iværksatte særlige undervisningsprogrammer om international politik - kendt som Lars Struwes internationale Verden.

Online-møder og webinarer er med sikkerhed kommet for at blive. Selvom et online-møde ikke kan sammenlignes med et virkelighedsnært møde, så har det givet muligheder og ikke begrænsninger, hvilket ud fra et økonomiske aspekt ikke er så ringe endda. Der bliver dog ikke ændret ved Atlantsammenslutningens kerneaktiviteter, hvilke bl.a. omfatter afvikling af konferencer og seminarer. Det er derfor en stor glæde for Atlantsammenslutningen, at vi i samarbejde med CenSec har kunnet benytte ”ventetiden” til at sammensætte et meget alsidigt program for International Megatrends Konference 2020, som ser på, hvad der venter os i fremtiden.

Megatrendkonference 2020 afholdes på Frederiksberg Slot den 26. november 2020.

Emnerne for Megatrendskonference 2020 omfatter bl.a. den nye verdensorden; Danmarks position i rummet; nye forsvarskompetencer; rumteknologi; løsninger til fremtidige forsvars- og cyberudfordringer; nanosatellitter; Big Data; crypto; laser; træning og simulation.

Konferencen finder sted i tidsrummet fra kl. 0900 til kl. 1545 med indskrivning fra kl. 0830.

Som noget nyt vil tilmelding til Atlantsammenslutningens arrangementer foregår online. Tilmeldingsfrist er den 20. november 2020.

Læs mere om Megatrendskonference 2020 - bl.a. med det detaljerede program og tilmeldingsproceduren - her.

Ændringer i programmet kan forekomme, idet der fortsat afventes endelig bekræftelse af deltagelse fra enkelte oplægsholdere.

Ved spørgsmål om det faglige indhold til konferencen er man velkommen til at kontakte generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe - gerne via e-mail lars@atlant.dk - som samtidig er presse- og medieansvarlig for konferencen.

Ved spørgsmål til den tekniske afvikling af konferencen er man velkommen til at kontakte sekretariatschef Niels-Ole Mannerup - gerne via e-mail nioma@atlant.dk.

Spørgsmål til CenSec bedes rettet direkte til Business Development Manager Charlotte Dalqvist - gerne via charlotte@censec.dk.

Opdateret den 2. september 2020 kl. 0729