29. november 2019

Nyt Atlant Brief: "Grønland har fundamental strategisk betydning for Danmark og USA"

Grønland udgør en national sikkerhedspolitisk interesse for USA. Sådan har det altid været, men i 2019 er det blev anskueliggjort på en måde, at ingen længere kan være i tvivl derom. Hvad betyder denne interesse for Grønland; for Danmark; og for rigsfællesskabet? Det giver Atlantsammenslutningen sit bud på, idet vi slår fast: Grønland har fundamental betydning for alle interessenter!

af sekretariatschef Niels-Ole Mannerup

Grønland udgør en national sikkerhedspolitisk interesse for USA. I Danmark forstår vi ofte ikke Grønlands geostrategiske betydning - og derfor bliver vi ved med at håndtere forholdet mellem rigsfællesskabet og USA på en fejlagtig måde. Gennem flere end ti år har man i Danmark talt om Arktis, ligesom man har valgt at betragte Grønland under denne overordnede betegnelse. Samtidig har man søgt at prioritere den fredelige udvikling af Arktis i form af bl.a. de såkaldte Arctic Five og Arktisk Råd; men derved har man på samme tid mistet fokus på Grønland ud fra en sikkerhedspolitisk betragtning. Dette har medført en række overraskelser - som fx, da præsident Donald Trump med sit købstilbud fik danskerne til at rette deres blik mod Grønland - og pludselig kom Grønland på danskernes dagsorden.

Atlantsammenslutningen kommer med sit bud på de særlige forhold omkring Grønland og Grønlands betydning

Atlantsammenslutningen har med sit nyeste Atlant Brief set nærmere på Grønlands strategiske betydning for Danmark og for USA (klik her).


Uddrag af Atlant Briefet "Grønland har fundamental strategisk betydning for Danmark og USA".

Den kortfattede konklusion på dette Atlant Brief er, at Arktis igen er rammen for et stormagtsspil. USA ser Grønland som sit sikkerhedspolitiske nærområde; og USA ønsker derfor at vide, hvad der foregår i luftrummet over Grønland samt i og på havet omkring Grønland. Danmark skal have kontrol over det samme område, og det har Danmark reelt set ikke i dag, hvilket er et alvorligt problem for Danmark. Faktisk er dette kerneproblemet i dansk sikkerhedspolitik i Grønland - og det er også udfordringen for Grønland. Derved er det samlet set et problem for rigsfællesskabet.

Forfatterne

”Grønland er af fundamental strategisk betydning for Danmark og USA” er forfattet af to nuværende og en tidligere medarbejder i Atlantsammenslutningen.

Den oprindelige idéskaber bag Atlant Briefet er cand.soc i International Relations Martin Brochstedt Olsen. Gennem flere år har Martin Brochstedt Olsen arbejdet med opgaver relaterende sig til Grønland og Arktis samt amerikanske og tyske udenrigspolitiske forhold. Dette er sket gennem ansættelse ved bl.a. den amerikanske ambassade i København og Atlantsammenslutningen. Martin Brochsted Olsen har i dag fortsat sin karriere i SKAT.

Medforfatterne er cand.soc. i Global Studies Morten Hetmar Vestergaard, der er sikkerhedspolitisk analytiker i Atlantsammenslutningen, og ph.d. Lars Bangert Struwe, som er generalsekretær i Atlantsammenslutningen (og dermed tillige ansvarshavende redaktør på dette Atlant Brief).

Alle tre forfattere har medvirket ved udgivelse af flere andre Atlant Briefs.

Forud for udgivelsen har Atlant Briefet været i Peer Review.

Spørgsmål til Atlant Brief

Spørgsmål til dette Atlant Brief bedes rettet til enten generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe - via telefon 3019 1944 eller via e-mail lars@atlant.dk - eller sikkerhedspolitisk analytiker Morten Hetmar Vestergaard - via telefon 2650 2224 eller via e-mail mohve@atlant.dk.

Udgivelse

”Grønland er af fundamental strategisk betydning for Danmark og USA”
Tænketanken Atlantsammenslutningen, november 2019
Lars Bangert Struwe (ansvarshavende redaktør), Martin Brochstedt Olsen & Morten Hetmar Vestergaard