14. september 2020

Atlantsammenslutningens generalsekretær gæster "Go' morgen Danmark"

Den 13. september 2020 blev endnu et kapitel i historiefortællingen om Forsvarets Efterretningstjeneste vendt. Det skete i forbindelse med en artikel i Berlingske, der bragte fortællingen om et hemmeligt dokument, der tillader USA at tappe danske kabler. I den anledning gæstede generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe ”Go’ morgen Danmark”, hvor han blev interviewet af Janni Pedersen.

af sekretariatschef Niels-Ole Mannerup

Siden chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste Lars Findsen blev hjemsendt, har der i medierne floreret mange historier om internationale samarbejdsrelationer og fordækt virksomhed. Hvad der er sandt, og hvad der er usandt, det ved nok kun de færreste; og med det iværksatte tilsynsarbejde er der ikke meget, som tyder på, at den danske befolkning får sandheden serveret på et sølvfad. En af dem, der har stort kendskab til dansk efterretningsvæsen, er generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe, der før sin tiltrædelse som generalsekretær i Atlantsammenslutningen bl.a. har været kontorchef i Forsvarsministeriet.

Mulighed for amerikansk tapning af centrale kommunikationskabler

Det er anført, at USA - i form af National Security Agency (NSA) - har haft mulighed for, jf. en dansk-amerikansk-aftale, at tappe centrale kommunikationskabler. I alle tilfælde har Tilsynet med Efterretningstjenesterne rejse voldsom kritik af Forsvarets Efterretningstjeneste for netop dette forhold. Tapningen kan have omfattet muligheden for, at NSA kan have haft adgang til rådata indeholdende danske borgeres personlige oplysning og private kommunikation. Betyder det, at Forsvarets Efterretningstjeneste har overskredet sine rettigheder, eller har der - og er der - en politisk godkendelse, som gør, at der er givet tilladelse til samarbejde med bl.a. NSA? Dette vil der sikkert blive spekuleret i, idet det foreløbigt bliver ved spekulationerne. Hverken Forsvarsministeriet eller Forsvarets Efterretningstjeneste ønsker nemlig at udtale sig i sagen.

En problematisk afsløring

Ifølge generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe er der tale om en problematisk afsløring, der til syvende og sidst kan medføre, at Danmark kommer bagerst i køen, når det gælder udvekslingen af oplysninger efterretningstjenesterne imellem. Dette skyldes ganske enkelt, at dansk troværdighed er på spil.

Derudover påpegede Atlantsammenslutningens daglige leder, at det endnu er for tidligt at udtale sig om, hvorvidt de demokratiske spilleregler for bl.a. Forsvarets Efterretningstjeneste virke er sat ud af spillet. Forsvarets Efterretningstjeneste synes at have været sig sit ansvar bevidst - i alle tilfælde henset til de offentlige ytringer - og hvis der er en politiske godkendelse af aktiviteterne, så åbner det op for en helt anden diskussion. Hér skal det bl.a. erindres, at chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste Lars Findsen ikke er afskediget, men blot fritaget for tjeneste. Det er vigtigt at have for øje.

»Samarbejdet med andre landes efterretningstjenester er meget vigtig for et lille land som Danmark, og vi må ikke komme bagerst i køen. Det vil nemlig svække dansk sikkerhed. Hér skal man huske på, at efterretningsvæsenets virksomhed bygger på ”køb-og-salg” af oplysninger; og hvis ikke der kan leveres, kan der heller ikke modtages. Derfor befinder vi os i en udfordrende situation, hvor det er vigtigt at afdække, hvad der er sket, og om det skal have juridiske konsekvenser…«,

afslutter generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe, idet fremtiden p.t. er ganske uklar.

Derfor skal det blive interessant at følge, hvad forsvarsminister Trine Bramsen får afdækket, når nu undersøgelserne af Forsvarets Efterretningstjeneste for alvor iværksættes.

Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe er tilgængelig for pressen for en yderligere drøftelse af den øjeblikkelige situation involverende Forsvarets Efterretningstjeneste, idet han kan kontaktes via e-mail lars@atlant.dk eller via telefon 3059 1944.

Det indsatte billeder er screendumps fra TV2's udsendelse af "Go' morgen Danmark".

Den 14. september 2020 kl. 0814/nom