9. december 2021

Forstærket dansk britisk samarbejde

Den danske og britiske forsvarsminister er blevet enige om et forstærket samarbejde bl.a. på grund af det forværrede forhold til Rusland og situationen i Ukraine. Helt generelt vil Storbritannien og Danmark vil styrke samarbejdet om reaktionsstyrker – både inden for NATO og med hurtige deployerbare styrker til kriseberedskab og i en ramme af EU.

Herunder er de vigtigste punkter i aftalen med få kommentarer.

 

  • Storbritannien og Danmark vil fortsætte samarbejdet i Baltikum bl.a. i form af NATO’s enhanced Forward Presence (eFP) i Estland og Multinational Division (Nord) i Letland og i Danmark.
  • Storbritannien og Danmark vil arbejde sammen om at udvikle Joint Expeditionary Force (JEF) til at stå sammen med allierede og nære partnere og forsvare fælles værdier.
  • Storbritannien og Danmark vil samarbejde om og træne Host Nation Support for at sikre hurtig udsendelse af britiske styrker gennem dansk territorium i tilfælde af kriser.
    • For at afskrække Rusland fra aggressiv adfærd og andre trusler skal NATO være i stand til at udsende styrker på tværs af alle dets regioner med den hastighed, som er relevant for at give rettidig forstærkning af allierede i en krise eller en militær konflikt. Vi vil styrke samarbejdet om militær mobilitet gennem NATO, Northern Group og bilateralt.
  • Storbritannien og Danmark forbliver i fællesskab forpligtet til samarbejdet mellem NATO og EU med henblik på at opbygge et gensidigt forstærkende partnerskab. Dette skal man lægge mærke til, da man her nævner EU på trods af Brexit og dansk forsvarsforbehold.
  • Storbritannien og Danmark vil styrke vores operationelle samarbejde, herunder i Nordatlanten, inden for områder som luft- og maritim overvågning, fælles træning, katastrofehjælp, deling af efterretninger og antiubådsoperationer (ASW).
  • Storbritannien og Danmark vil undersøge mulighederne for øget samarbejde om at håndterer terrortrusler og støtte stabiliteten i Afrika. Hidtil har den danske indsats primært være i samarbejdet med Frankrig i Sahel.
  • Storbritannien og Danmark vil samarbejde om træning, operativ brug og vedligeholdelse af fregatter baseret på lignende design af de britiske Type 31 fregatter og de danske Ivar Huitfeldt-klasse fregatter. Her ser vi et positivt resultat af Odense Maritime Technology OMT og det danske fregat-koncept.

 

Foto: Esbern Snare. Forsvarsgalleriet / Anders V. Friberg