30. oktober 2020

Seminar om sikkerheden i Arktis og NATO’s rolle

Efter initiativ fra den norske ambassade i København og i samarbejde med bl.a. Atlantsammenslutningen gennemførtes den 30. oktober 2020 et seminar - i webinarform - i Eigtveds Pakhus. Emnet er højaktuelt: Sikkerheden i Arktis og NATO’s rolle.

af sekretariatschef Niels-Ole Mannerup

I et samarbejde mellem Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet, Dansk Institut for internationale Studier, den norske ambassade i København, det norske udenrigsministerium samt Atlantsammenslutningen blev det i dag muligt at sætte fokus på sikkerheden i Arktis og NATO’s rolle. Arktis og NATO i samme sætning har ofte medført politiske hovedbrud, men netop nu tyder alt på, at sikkerheden i Arktis kan være på vej ind i NATO’s varme. Forsvarsminister Trine Bramsen har i alle tilfælde på det seneste været fortaler derfor - ikke mindst i forbindelse med NATO’s forsvarsministermøde den 22./23. oktober 2020.

Et højaktuelt emne

Emnet er højaktuelt, hvilket den danske og norske udenrigsminister samt den danske forsvarsminister bekræftede; og derfor har man taget vel imod initiativet til seminaret.

Udenrigsminister Jeppe Kofod kunne kun understrege nødvendigheden i dialog og samarbejde, hvilket Norge og Danmark er et fortrinligt eksempel på.


Udenrigsminister Jeppe Kofod havde fundet tid i sin særdeles travle kalender til at holde én af åbningstalerne ved seminaret. Han påpegede bl.a. det vigtige i samarbejdet og dialogen mellem aktørerne.

I sin indledende tale berørte den norske udenrigsminister Ine Eriksen Søreide også nødvendigheden i NATO-samarbejdet - netop dét samarbejde, som Norge og Danmark i et multilateralt regi står sammen om.

Forsvarsminister Trine Bramsen gennemgik i sit indlæg det danske militære engagement i Arktis - set i lyset af den trussel, der hersker mod bl.a. danske og norske værdier. Forsvarsministeren benyttede også lejligheden til at bemærke den danske position i forhold til NATO, når talen går på Arktis.


For forsvarsminister Trine Bramsen, der på sit revers bar Danmarks Veteraners mindemedalje i anledning af FN's 75-års-jubilæum, som hun modtog på FN-dagen den 24. oktober 2020, er Arktis af største betydning, hvilket hun netop har påpeget for NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg.

Hvad er Arktis?

Arktis kan forklares på mange måder. Nogle tager udgangspunkt i Det arktiske Hav - måske bedre kendt som Ishavet - som strækker sig mod syd. Det er dog nok mere korrekt at tage udgangspunkt i den nordlige polarcirkel, som ligger på 66° 33’39”; og det er denne stedlige definition, der nyder størst accept og anerkendelse.

I Norge og Danmark anvendes forskellige betegnelser - fx betegner Norge Arktis som Det høje Nord - men overordnet set er ingen i tvivl om, hvad Arktis i norsk og dansk perspektiv er, og hvad det kræver i forhold til samarbejde for sikkerheden i Arktis, som har direkte betydning for det danske rigsfællesskab omfattende Danmark, Grønland og Færøerne.

De sikkerhedspolitiske problemstillinger i Arktis

Efter de indledende bemærkninger på politisk højeste niveau kunne seminarets moderator, Atlantsammenslutningens daglige leder, generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe forberede den mere ”frie” debat, der gennemførtes efter Chatham House Rule.


Covid-19-krisen skaber udfordringer for konferencemiljøet, men i løbet af kort tid har generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe fået god erfaring med at gennemføre seminarer og konferencer i covid-19-skyggens tegn. Tråde blev samlet for fornem vis - bl.a., fordi Atlantsammenslutningens daglige leder er en hyppig anvendt moderator, men også på gr. af hans store indsigt i Arktis, idet han så sent som i 2019 besøgte Arktisk Kommando for ved selvsyn at få et indblik i de udfordringer, forsvaret har i relation til suverænitetshåndhævelsen og civil opgaveløsning i forhold til Grønland og Færøerne.

Postdoc, ph.d. Mikkel Runge Olesen, Dansk Institut for internationale Studier; ambassadør Øystein Bø, Norges faste repræsentation ved NATO; ambassadør Liselotte Plesner, Danmarks faste repræsentation ved NATO; afdelingschef Kasper Høgh-Jensen, Forsvarsministeriet; sikkerhedspolitisk direktør Svein Efjestad, Forsvarsdepartementet, Norge; gav hver for sig deres syn på de sikkerhedspolitiske problemstillinger i Arktis.

Webinarer er en del af fremtidens konferencevirksomhed

Med base i Eigtveds Pakhus samlede generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe indlæg fra oplægsholdere i København, Oslo og Bruxelles; og det er så sådan, den nye covid-19-virkelighed anno 2020 er blevet.

Mange havde udtrykt ønske om at deltage i webinaret, og man kunne sikkert have fyldt Bella Centret, om det havde været muligt. Sådan kom det ikke til at gå, idet der i stedet blev tale om en online-oplevelse.

Seminaret, der bar præg af en åbenhjertig drøftelse på tværs af organisation og landegrænser, lagde med sikkerhed et fundament for fremtidige drøftelser, som er bydende nødvendige at tage til fordel for sikkerheden i Arktis...og dermed også Danmarks sikkerhed...rigsfællesskabets sikkerhed... Ikke mindst derfor skal det blive særdeles interessant, når regeringen præsenterer sin nye arktisstrategi.

Den 30. oktober 2020 kl. 1144/nom

 

For medierne

Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe er medieansvarlig for Atlantsammenslutningen. Har man spørgsmål til seminaret eller Atlantsammenslutningens syn på udfordringerne omkring sikkerheden i Arktis, kan Atlantsammenslutningens daglige leder kontaktes direkte via e-mail lars@atlant.dk.

 

Bemærkning om it-tekniske forhold

Atlantsammenslutningen har efterfølgende modtaget henvendelser om, at fremsendte link til webinaret ikke kunne åbnes. Det er henvendelser, som ikke er rare at modtage, og det er derfor at beklage, at der blandt følgerne af Atlantsammenslutningen er personer, der ikke kunne få teknisk adgang til webinaret. Den tekniske it-løsning er imidlertid en opgave, der er løftet af en ekstern samarbejdspartner, med hvem vi vil gennemgå de henvendelser, der er tilgået Atlantsammenslutningen. Atlantsammenslutningen selv har med sin nuværende organisation ikke it-kapacitet til at løfte en sådan opgave.

Vi modtager gerne oplysning om it-tekniske forhold, idet vi kun ved at søge at bearbejde de forhold, der kritiseres, kan tage hånd om dem, inden vi en anden gang gør brug af samme seminarkoncept. Kritik kan med fordel sendes til sekretariatschef Niels-Ole Mannerup via e-mail nioma@atlant.dkAlle henvendelser vil blive læst og behandlet i det omfang, det er muligt.

Som anført ovenfor blev seminaret gennemført i overensstemmelse med principperne i Chatham House Rule. Derfor er det desværre ikke muligt at lægge seminaret op på fx Atlantsammenslutningens hjemmeside. Ej desto mindre vil Atlantsammenslutningen i samarbejde med den norske ambassade i København undersøge muligheden for at kunne præsentere en offentlig tilgængelig udgave af seminaret.