31. marts 2020

Nyt Atlant Brief: "Er Iran skakmat?"

Atlantsammenslutningen kan i dag præsentere sit nyeste Atlant Brief, som denne gang har sigte på Iran og Irans forhold til omverdenen.

af generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe

Iran bliver kontinuerligt presset af ydre magter, navnlig Saudi-Arabien og USA. Samtidig presser indre faktorer det iranske regime, hvor folkelige demonstrationer i landet har medført voldsomme repressalier fra myndighederne. Yderligere uroligheder kan forventes i kølvandet på COVID-19 - og alt det tager dette Atlant Brief afsæt i (klik her).

Geostrategisk placering og konflikten med Saudi-Arabien

Saudi-Arabien og Iran er de største magter i Mellemøsten, og ønsker begge regional uni-polaritet. Yemen er en central brik for at udvide magten. En aftale mellem Yemen og Iran muliggør nedlukning af Saudi-Arabiens adgang til Det Arabiske Hav. En handling med store konsekvenser; derfor kan det tænkes, at der udføres midlertidige tilbageholdelser af skibe, ligesom det er set i Hormusstrædet.

Truslen fra Iran - missiler og terrorister

Iran råder over krydsermissiler og atomvåben, hvilket har medført flere sanktioner fra USA. Iran udvinder mere uran, som giver et billede af iransk oprustning. En ny atomaftale må tage højde for iranske ønsker. Iran kan se tilbage i historien og erfare, at opgivelse af atomvåben fratager een magten.

Præstestyret og magten - samling eller splittelse

Øget censur, benzin-prisstigning og ringere forhold for under- og middelklasse kan medføre to scenarier. Befolkningen kan vende sig mod omverden og yderligere omfavne den nationalistiske tankegang, eller befolkningen kan vende sig mod det iranske regime, der kan blive tvunget til at tage fredsaftaler til efterretning.

Policy-anbefalinger

Yemen skal sikres. En aftale mellem Yemen og Iran ville betyde et tab af kontrol over Adenbugten, hvilket kombineret med den iranske kontrol over Hormuzstrædet kan være en trussel mod såvel Saudi-Arabien som Vestens interesser.

Den nationalistiske stemning i Iran kan forstærkes af yderligere udenlandsk pres. Iran er presset ude- og indefra.

Presset på det nationale plan forventes at stige efter COVID-19. Befolkningen kan vende sig yderligere mod regeringen, hvis forholdene ikke ændrer sig. Dette er ikke behandlet nærmere i briefet, men forstærker de beskrevne tendenser i briefet.

Peer review

Dette brief har som alle andre briefs fra Atlantsammenslutningen været igennem anonymt peer review.

Podcast og videoer

Atlantsammenslutningen laver i disse uger også en serie af podcast og videoer om International Politik - vi kalder dem Lars Struwes Internationale Verden. I kan finde dem her: https://atlant.dk/video-og-podcast/lars-struwes-internationale-verden/

Jeg står naturligvis til rådighed for uddybende kommentarer - gerne via e-mail lars@atlant.dk.

Med venlig hilsen
Lars Bangert Struwe
generalsekretær, ph.d.