2. april 2019

NATO - 70 år som fredens garant

NATO sikrer freden – og har nu gjort det i 70 år. Et nyt Atlant Brief giver overblik over NATO's formål, struktur og vigtigste begivenheder.

af Niels-Ole Mannerup, sekretariatet

Den 4. april 2019 har NATO 70-års-jubilæum. Dét markeres ved en officiel fejring, som finder sted i Kastellet.

Atlant Brief giver indsigt i 70 års tjeneste for fred og frihed

I anledning af NATO's 70-års-jubilæum har Tænketanken Atlantsammenslutningen udgivet et Atlant Brief (klik her), der giver den nemme indgang til NATO henset til historie, opbygning, opgaver og fremtid.

Atlant Brief'et kan anvendes af alle, der ønsker et hurtigt overblik. Tænketanken Atlantsammenslutningen er som altid tilgængelig for spørgsmål el.lign., idet man i givet fald kan sende en e-mail til atlant@atlant.dk. I forhold til dette Atlant Brief - især, hvis man er journalist - kan man dog med fordel kontakte Tænketanken Atlantsammenslutningens medie- og kommunikationskonsulent Kirstine Ottesen via kirstineottesen@gmail.com.

NATO fejres i Kastellet

NATO fejres ved et efter danske forhold storstilet arrangement, som finder sted den 4. april 2019 i Kastellet.

Forud for den officielle begivenhed vil Søværnets Tamburkorps musicere. Det sker i tidsrummet fra kl. 1045 til kl. 1055.

Kl. 1055 formeres Den kgl. Livgardes æreskommando. Umiddelbart derefter vil Hans Kongelige Højhed Prins Joachim - ledsaget af oberst Niels Hartvig Andersen, formand for Danmarks Veteraner, og ph.d. Lars Bangert Struwe, generalsekretær for Tænketanken Atlantsammenslutningen - skridte fronten af. Derefter er programmet som følger:

Åbningstale ved oberst Niels Hartvig Andersen, formand for Danmarks Veteraner

Tale ved Hans Kongelige Højhed Prins Joachim

Tale ved forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen

Kranselægning

Tale ved ph.d. Lars Bangert Struwe, generalsekretær for Tænketanken Atlantsammenslutningen

Undervejs vil der være musikledsagelse af Den kgl. Livgardes musikkorps.

Kl. 1200 forventes den officielle del af arrangementet at være afsluttet.

Presse- og informationstjeneste

Spørgsmål fra pressen bedes rettet til Tænketanken Atlantsammenslutningens medie- og kommunikationskonsulent Kirstine Ottesen via kirstineottesen@gmail.com.