1. februar 2021

Personalenyt den 1. februar 2021

Atlantsammenslutningens praktikanthold 21-1 er på plads, og det havde første arbejdsdag den 1. februar 2021.

af sekretariatschef Niels-Ole Mannerup

Den 1. februar 2021 havde Atlantsammenslutningens praktikanthold 21-1 første arbejdsdag. Det blev dog ikke i form af den traditionelle velkomst i hovedvagten til Frederiksberg Slot med rundvisning i de historiske omgivelser. I stedet blev det til et længere møde i den virtuelle verden, hvor generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe kunne byde velkommen til fem måneder med dansk og international sikkerhedspolitik på højeste niveau.

Goddag til praktikanthold 21-1

Atlantsammenslutningens daglige leder kunne i dag byde velkommen til fem nye praktikanter:

  • Cathrine Helene Lauritsen.
  • Daniel Andersen.
  • Frederik Jønsson.
  • Martin Bargmann.
  • Mathias Kenting.

Derudover blev det til et gensyn med Danny Milad Rahimi, som undtagelsesvist har fået sit praktikantophold ved Atlantsammenslutningen forlænget.

Atlantsammenslutningen gør brug af praktikanter med rod i studiemiljøet, idet der ikke er nogen fastsat praksis for, hvilke studieretninger der er at foretrække.

»Det er de faglige og menneskelige kompetencer, der er afgørende for, at man får en af de eftertragtede pladser som praktikant i Atlantsammenslutningen...«,

udtaler generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe. At der så for praktikanthold 21-1’s vedkommende er en vis vægt af historiestuderende, det er er et tilfælde.

De nye medarbejdere i Atlantsammenslutningen vil nu gennemgå et internt undervisningsforløb, der gør dem i stand til at virke på lige fod med de fastansatte medarbejdere med de begrænsninger, som nu engang følger af, at man er studerende. Praktikanternes arbejde vil blive nøje overvåget af generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe. Dette har han de bedste forudsætninger for, idet han bl.a. har været kontorchef i Forsvarsministeriet og leder i Rigsarkivet, ligesom han har virket som forsker.

Farvel til praktikanthold 20-2

Forventningerne til de nye praktikanter er store - ikke mindst, fordi der skal trædes i nogle store fodspor, som fik sat deres aftræk.

Praktikanthold 20-2 var - trods covid-19-restriktionerne - meget produktivt med et relativt stort antal publikationer bag sig, de såkaldte Atlant Briefs. Her blev meget forskellige emner behandlet - fra redeployeringen af amerikanske militære enheder i Europa - over det amerikanske præsidentvalg - til en serie Atlant Briefs om stormagten Indien og betydningen af bl.a. dansk interesse for, hvad der netop nu går for sig i og omkring Indien - ikke mindst i forholdet til Kina. Dertil kommer op til fire publikationer, som blev afsluttet, men endnu ikke publiceret. Derudover genskabtes podcasts som kommunikationsform i Atlantsammenslutningen. Det blev til en række individuelle podcasts om de glemte konflikter - bl.a. Cypern, Vestsahara og Yemen.

Efteråret 2020 var præget af et stort engagement (på moderne dansk drive), som næsten ikke kendte til begrænsning. Alle var søgende efter viden, og samtidig forstod praktikanterne at anvende hinandens styrker til selvstændig produktion...ikke mindst, når retningen først var udstukket.

Der skal derfor lyde en stor tak for indsatsen til Jacob Nørholm, Julie Ranneries, Julius Gormsen, Matilde Bro Hansen, Nina Axelsen og Olivia Lutz Svarrer.

Som altid skal det blive spændende at se, hvad fremtiden vil byde. Meget tyder dog på, at Atlantsammenslutningen fortsat vil være ”leveringsdygtig” af medarbejdere til ministerier og styrelser samt virksomheder, for hvem sikkerhedspolitik ikke er fjern. Således har halvdelen af praktikanthold 20-2 fortsat deres karriere i det danske ambassademiljø, hvilket bestemt ikke er usædvanligt.

Har man interesse i at arbejde med sikkerhedspolitik

Atlantsammenslutningen vil fortsat gøre brug af dygtige og engagerede praktikanter. Når tiden er den rette, vil stillingsopslag blive opslået på atlant.dk; men skulle man allerede nu sidde med et oprigtigt ønske om at blive tilknyttet Atlantsammenslutningens praktikanthold 21-2, skal man være velkommen til at sende en motiveret ansøgning. I ansøgningen lægges bl.a. vægt på stærke analytiske evner; gode samarbejdsevner; fleksibilitet; gå-på-mod og lyst til at tage ansvar; gode sprogkundskaber i dansk og engelsk og gerne andre sprog; samt at man er nysgerrig. Atlantsammenslutningen modtager ansøgning bilagt CV, karakterblad og andre relevante dokumenter i ét samlet pdf-dokument, som sendes til atlant@atlant.dk. I emnefeltet skrives ”Praktikantansøgning 21-2”.

Den 1. februar 2021 kl. 1554/nom