Atlant Rapport

Når Atlantsammenslutningen har gennemført typisk en konference, vil der blive udarbejdet en rapport, som gennemgår konferencens hovedemner og -konklusioner. Afhængig af konferencens art kan der blive tale om udarbejdelsen af flere rapporter. Dette afhænger af emnerne for konferencerne, ligesom det også afhænger er, hvem konferencen var rettet imod. En rapport kan være kortfattet, men der kan også være tale om en mere dybdeborende rapport, hvor detaljen ikke er glemt.

Udgivelser i 2021

Indien er verdens største demokrati, verdens næst-folkerigeste befolkning, og det land med flest militære øvelser. Denne stormagt er for alvor begyndt at kræve en international og regional indflydelse, der er sin størrelse retfærdig. Indien taler i dag højt om sine ambitioner om at være en ledende aktør i det internationale system, der ikke kun følger strukturer, men også er med til at forme dem. Det er et opgør med Indiens tidligere neutralitet og alliancefri politik til fordel for en politik, der bygger på partnerskaber og fleksible koalitioner.

Indien rummer et kæmpe potentiale for danske virksomheder og dansk erhvervsliv. Dette ses eksempelvis ved det netop indgåede grønne strategiske partnerskab mellem Indien og Danmark. Danmark er det første og hidtil eneste land, som Indien har indgået et grønt strategisk samarbejde med, og netop det samarbejde kan være døråbningen til mange flere muligheder både værdipolitisk og for dansk erhvervsliv. Med de mange muligheder, som Indien rummer, er det for Danmark i dag derfor vigtigere end nogensinde at forstå de udfordringer, som Indien står over for. Denne rapport beskriver i kort form Indiens udenrigspolitiske udvikling samt Indiens regionale udfordringer i dag.

Rapporten bygger på Atlantsammenslutningens egen forskning og to offentlige webinarer afholdt i december 2020 og januar 2021 af Atlantsammenslutningen. Vi må forudse, at en række kriser vil tage deres udgangspunkt i Asien i de kommende år. Det forøgede fokus på Asien og særligt Kina og Indien internationalt og særligt i USA gør, at Danmark må overveje, hvordan man kan følge udviklingen i regionen bedre, end man gør i dag. En negativ udvikling kan påvirke Danmark såvel (men måske mindst) sikkerhedspolitisk og særligt erhvervsmæssigt. Danmark bør derfor forøge sin kapacitet til at følge udviklingen i regionen og særligt i Indien

 

Præsident og generalsekretær Xi Jinping har lanceret den kinesiske drøm og sat en række mål for Kina over de næste 30 år. Hovedmålet er, at Kina vil være en ledende - om ikke den ledende - magt i 2049. Der skal ske i form af kinesisk renæssance.

Denne megatrendsrapport gennemgår Kinas ambitioner om at udvikle sig til en reel stormagt. Bogen bygger på en gennemlæsning af kinesiske kilder.

Megatrendsrapporten kan bestilles som paperback til kr. 100,00 inkl. forsendelse. Paperbackudgaven kan bestilles ved at skrive til atlant@atlant.dk.

 

Den 10. november 2021 kl. 1352/nom