Atlant Rapport

Når Atlantsammenslutningen har gennemført typisk en konference, vil der blive udarbejdet en rapport, som gennemgår konferencens hovedemner og -konklusioner. Afhængig af konferencens art kan der blive tale om udarbejdelsen af flere rapporter. Dette afhænger af emnerne for konferencerne, ligesom det også afhænger er, hvem konferencen var rettet imod. En rapport kan være kortfattet, men der kan også være tale om en mere dybdeborende rapport, hvor detaljen ikke er glemt.

Udgivelser i 2022

”Krig i fremtiden - nye og gamle udfordringer” er en publikation med tanker og overvejelser om, hvordan fremtidens krige vil blive ført og udkæmpet. Samtidig diskuteres de sidste tyve års nye kampfænomener - hybridkrig og cyberkrig. Med udviklingens øjne kan man forestille sig mange nye former for krig, men Ruslands invasion af Ukraine har samtidig vist, at på trods af bl.a. de teknologiske fremskridt, så er der fortsat indsat soldater på kamppladsen i form af den fysiske slagmark; og det skaber mange udfordringer for dem, der skal investere i fremtidens forsvar, for hvad bliver den rigtige investering?

”War in the future - new and old challenges” is a publication in which thoughts and speculations about how future wars will be conducted and fought. At the same time, new battle phenomenons established during the past twenty years - such as hybrid warfare and cyber warfare - will be discussed. Through the developer’s eyes, many new types of so-called modern warfare can see the light of the day, but Russia’s invasion of Ukraine has clearly showed that despite of the technologic developments and achievements, wars are still fought with soldiers on the ground…on the physical battlefield…and that will most likely not change within a foreseeable future. This will for sure challenge those, who are going to invest in the future defence of Denmark and also the future defence of NATO, because the question is: What will be a correct  and profitable investment in the war fighting capabilities of the future?

 

Udgivelser i 2021

Indien er verdens største demokrati, verdens næst-folkerigeste befolkning, og det land med flest militære øvelser. Denne stormagt er for alvor begyndt at kræve en international og regional indflydelse, der er sin størrelse retfærdig. Indien taler i dag højt om sine ambitioner om at være en ledende aktør i det internationale system, der ikke kun følger strukturer, men også er med til at forme dem. Det er et opgør med Indiens tidligere neutralitet og alliancefri politik til fordel for en politik, der bygger på partnerskaber og fleksible koalitioner.

Præsident og generalsekretær Xi Jinping har lanceret den kinesiske drøm og sat en række mål for Kina over de næste 30 år. Hovedmålet er, at Kina vil være en ledende - om ikke den ledende - magt i 2049. Der skal ske i form af kinesisk renæssance.

Denne megatrendsrapport gennemgår Kinas ambitioner om at udvikle sig til en reel stormagt. Bogen bygger på en gennemlæsning af kinesiske kilder.

Megatrendsrapporten kan bestilles som paperback til kr. 100,00 inkl. forsendelse. Paperbackudgaven kan bestilles ved at skrive til atlant@atlant.dk.

 

Den 3. maj 2022 kl. 2335/nom