YATA Danmark

YATA Danmark er en selvstændig forening for personer mellem 18 år og 35 år, der igennem folkeoplysning informerer om forsvars- og sikkerhedspolitik forankret i det transatlantiske samarbejde - bedre kendt som NATO.

YATA Danmark har sin egen hjemmeside (klik her), som altid vil være opdateret med oversigt over kommende arrangementer m.m.

Om YATA Danmark

YATA Danmark er en selvstændig forening for personer mellem 18 år og 35 år, der igennem folkeoplysning informerer om forsvars- og sikkerhedspolitik forankret i det transatlantiske samarbejde.

Enhver, der opfylder alderskravet, kan blive optaget i YATA vDanmark ved at sende en e-mail til yata@atlant.dk, hvorefter man vil blive kontaktet af et bestyrelsesmedlem for en dialog. Målgruppen er dog studerende og nyuddannede med særlig interesse for forsvars- og sikkerhedspolitik.

Langt de fleste YATA Danmark-arrangementer er åbne for alle (dog med særlig brugerbetaling for ikke-medlemmer). Der er dog også lukkede arrangementer kun for medlemmer af YATA Danmark, idet der hér kan være tale om fx ekskursioner og besøg - bl.a. ved militære installationer, ambassader m.fl. Derudover kan der organiseres særlige netværksarrangementer.

Eftersom YATA Danmark er medlem af den internationale organisation Youth Atlantic Treaty Association, der er Atlantic Treaty Associations ungdomsorganisation, gennemføres tillige internationale arrangementer - fx Danish Atlantic Youth Seminar (DAYS). Det skete senest i 2021, hvor YATA Danmark på Svanemøllens Kaserne gennemførte en to-dages-konference med deltagelse af europæiske samarbejdspartnere.

Atlantsammenslutningen, som er den økonomiske hovedbidragyder til YATA Danmarks drift med et årligt driftstilskud på kr. 22.000,00 med mulighed for et tillægsdriftstilskud på kr. 20.000,00 til DAYS-aktiviteter.

Medlemskab

Det er et ufravigeligt krav, at man er fyldt 18 år, for at man kan blive medlem af YATA Danmark, idet medlemskabet ophører senest i den måned, hvori man fylder 35 år.

Målgruppen er studerende og nyuddannede med særlig interesse for forsvars- og sikkerhedspolitik, men alle, der interesserer sig for YATA Danmarks arbejde, kan blive optaget som medlem.

Enhver, der opfylder alderskravet, kan blive optaget i YATA Danmark ved at sende en e-mail til yata@atlant.dk, hvorefter man vil blive kontaktet af et bestyrelsesmedlem for en dialog.

Bestyrelse og generalforsamling

YATA Danmark ledes til dagligt af et formandskab og en bestyrelse, der efter generalforsamling konstituerer sig selv.

YATA Danmarks øverste myndighed er generalforsamlingen, jf. YATA Danmarks vedtægter (klik her).

Bestyrelsen består pr. 1. oktober 2022 flg. medlemmer:

  • Formand* Eskil Mortensen.
  • Næstformand Nicolai Balder la Cour Nilsson.
  • Kasserer Daniel Theilmann Andersen.
  • Bestyrelsesmedlem Anne Kathrine Blom Andersen.
  • Bestyrelsesmedlem Deborah Kilberg.
  • Bestyrelsesmedlem Luka Roné.
  • Bestyrelsesmedlem Selina Skov.

*) YATA’s formand er tillige født medlem af Atlantsammenslutningens bestyrelse.

Vedtægter

YATA Danmarks vedtægter, som blev vedtaget ved ekstraordinær generalforsamling 1. oktober 2022, kan tilgås her.

Kontakt

E-mail yata@atlant.dk.

Den 16. december 2022 kl. 1/439nom