12. september 2022

Personalenyt den 12. september 2022

af sekretariatschef Niels-Ole Mannerup

Fratrædelse

Den 31. august 2022 afsluttede

stud.mag. Christian Quaade Kornerup

sit praktikantforløb, hvor han primært har udført opgaver af generel karakter i forhold til at støtte Atlantsammenslutningens daglige leder i dennes daglige arbejde.

Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe takker Christian Quaade Kornerup, der nu fortsætter sine studier på Københavns Universitet, for den arbejdsindsats, der blev leveret.

Dermed blev praktikanthold 22-1 formelt afsluttet.

 

Tiltrædelse

Den 1. september 2022 tiltrådte

Bachelor of Arts Amanda Cecilie Haar-Jørgensen

sit praktikantforløb, for forventes at vare frem til ultimo februar 2023.

Amanda Cecilie Haar-Jørgensen, der udgør praktikanthold 22-2, kommer fra Aalborg, hvor hun i 2019 påbegyndte den engelsksprogede bacheloruddannelse i Language and International Studies ved Aalborg Universitet. Hun er under sin tilknytning ved Atlantsammenslutningen tiltænkt en central rolle i forhold til udarbejdelsen af bl.a. publikationer kendt som Atlant Briefs, ligesom hun vil være en direkte støtte til Atlantsammenslutningens daglige leder henset til de projekter, der agtes gennemført i 2022.

 

Forhold vedrørende Youth Atlantic Treaty Assocation Danmark (YATA)

Med udgangen af august 2022 har

formand Jacob Nørholm

og

næstformand Oruc Polat

nedlagt deres tillidsposter i YATA.

Nyt lederskab af YATA vil formelt blive valgt ved YATA’s kommende ekstraordinære generalforsamling, som finder sted den 1. oktober 2022 på Frederiksberg Slot.

Spørgsmål til YATA bedes rettet direkte til YATA via e-mail yata@atlant.dk.

For god ordens skyld skal bemærkes, at selv om YATA udgør Atlantsammenslutningens ungdomsorganisation, er YATA en selvstændig forening arbejdende under eget CVR-nummer.

Den 12. september 2022 kl. 0558/nom