16. april 2019

Politikerinterview med Martin Lidegaard

Tænketanken Atlantsammenslutningen ser på dansk forsvars- og sikkerhedspolitik og de sikkerhedspolitiske trusler. Dette er der blevet en videopodcastserie ud af, hvor Martin Lidegaard, Det radikale Venstre, er den første, som giver sit bud på det trusselsbillede, der tegner sig for Danmarks fremtid.

af Niels-Ole Mannerup, sekretariatet

Ifølge Martin Lidegaard, Det radikale Venstre, er det især klimaforandringerne, som er en afgørende faktor for fremtidige konflikter, som ud fra en sikkerhedspolitisk faktor kan involvere Danmark. Dette uddyber den radikale forsvarsordfører i et interview med Linnea Kjølstad Larsen og Martin Olsen, som står bag en nye videopodcastserie med politikerinterviews.

Et nyt bidrag til den forsvars- og sikkerhedspolitiske debat

Tænketanken Atlantsammenslutningen ser på dansk forsvars- og sikkerhedspolitik og de sikkerhedspolitiske trusler. Dette er der blevet en videopodcastserie ud af, hvor Martin Lidegaard, Det radikale Venstre, er den første, som giver sit bud på det trusselsbillede, der tegner sig for Danmarks fremtid. If. Det radikale Venstres forsvarsordfører er det især klimaforandringerne, som er en afgørende faktor for fremtidige konflikter.

Når man følger den offentlige debat, kan man få opfattelsen, at forsvars- og sikkerhedspolitik ikke fylder meget - medmindre der er tale om en særlig hændelse, der gør det nødvendigt at ændre fokus. Derfor ser Tænketanken Atlantsammenslutningen i den kommende tid se nærmere på den danske forsvars- og sikkerhedspolitik ud fra et politisk synspunkt med deltagelse af Folketingets forsvarsordførere.

»Det er sjældent, at partierne på Christiansborg får mulighed for at uddybe deres holdning til de sikkerhedspolitiske problemstillinger, vi i dag står over for. Tanken med denne videopodcastserie er derfor at give partierne et udgangspunkt for at nemt og enkelt at kunne kommunikere deres forsvars- og sikkerhedspolitiske overvejelser ud til offentligheden.«

Således udtaler Linnea Kjølstad Larsen og Martin Olsen, der begge er praktikanter i Tænketanken Atlantsammenslutningen, og som begge har udviklingen inden for dansk sikkerhedspolitik som ét af deres kerneområder.

Forsvarsordførerne gør sig tanker om udviklingen inden for dansk forsvars- og sikkerhedspolitik

De har derfor gennemført en række interviews med forskellige forsvarsordførere, hvilket således har afstedkommet en videopodcast med Martin Lidegaard, Det radikale Venstre. Det blev til en god dialog, hvor man præsenteres for en måske lidt overraskende indgangsvinkel til problemerne og udfordringerne, som dansk forsvars- og sikkerhedspolitik netop nu - og i fremtiden - står over for.

I løbet af de kommende uger vil Tænketanken Atlantsammenslutningen præsentere videopodcasts med bl.a. Henrik Dam Kristensen, Socialdemokratiet; Holger K. Nielsen, SF; og Jeppe Jakobsen, Dansk Folkeparti.

Idéskaberne bag videopodcastserien

Linnea Kjølstad Larsen, stud.scient.pol., studerer til daglig statskundskab på Københavns Universitet med særlig interesse for international politik og Mellemøsten. Sideløbende dermed er Linnea Kjølstad Larsen ganske foretagsom, idet hun bl.a. arbejder i Københavns Universitets rektorsekretariat; og derudover er hun også beskæftiget med højskoleforhold, i hvilken forbindelse hun bl.a. deltager i Folkemødet på Bornholm. Hendes primære interesse- og ansvarsområder i Tænketanken Atlantsammenslutningen er internationale politiske forhold, Mellemøsten og Fake News.

Martin Olsen, stud.soc. i Development and International Relations ved Aalborg Universitet, har også international politik som sin interesse, hvilket bl.a. skal ses i lyset af, at han har arbejdet med forholdet mellem USA og Kina i Det sydkinesiske Hav. Derudover har Martin Olsen set nærmere på Tysklands og Frankrigs beslutning om at tilslutte sig Asian Infrastructure Investment Bank samt Grønlands betydning for den sikkerhedspolitiske relation mellem Danmark og USA. Sideløbende med sin tilknytning til Tænketanken Atlantsammenslutningen er Martin Olsen tilknyttet den amerikanske ambassade i København. Tidligere har Martin Olsen været udstationeret som praktikant ved den danske ambassade i Wien, Østrig. Hans primære interesse- og ansvarsområder i Tænketanken Atlantsammenslutningen er Arktis, europæiske sikkerhedspolitiske spørgsmål samt det amerikanske præsidentvalg 2020.

En videopodcast er et vigtigt bidrag i en ellers teksttung verden

At producere videopodcasts er ikke en idé af nyere dato. If. Tænketanken Atlantsammenslutningen er en videopodcast nemlig med til at levendegøre tanker, idéer og visioner, ligesom den interviewede - i dette tilfælde politikere - samtidig opnår en mere personlig profil, hvilket kan være vanskeligt i en teksttung verden, hvilket et forum for sikkerhedspolitik nu engang er. Det kræver dog sit at få etablere kontakterne og opnå samspil med kontakterne.

»Derfor er jeg taknemmelig for, at forsvarsordførerne har stillet beredvilligt op til interviews...«

- udtaler Tænketanken Atlantsammenslutningens daglige leder, generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe, idet han fortsætter:

»...men det siger samtidig noget om det miljø, vi som sikkerhedspolitiske tænketanken har fået skabt; og i der er ingen tvivl om, at man i dag lytter opmærksomt på vores tanker og budskaber.

At producere en videopodcast kan i 2019 lyde som noget ganske enkelt - og det er det på sin vis også. Vi gør det selv uge-efter-uge i forbindelse med udgivelsen af vores ”Mandagsparanoia”, men når andre skal involveres, kræver det noget mere. Dette har Linnea og Martin til fulde forstået, og det er flot at se, hvorledes de har taget udfordringen op og lagt en iver i at nå slutresultatet.«

Selvom interviewrækken er på plads, er det endnu ikke afgjort, hvorvidt der bliver tale om en overordnet konklusion på, hvor politikerne ser dansk forsvars- og sikkerhedspolitik bevæge sig hen set i lyset af tiden udfordringer. Hertil siger Linnea Kjølstad Larsen:

»Egentlig var formålet med disse interviews at give fri taletid til forsvarsordførerne, for det er bare interessant og spændende at lytte; men når vi har fået talt med Henrik Dam Kristensen, som er den sidste vi mangler af vores foreløbige aftaler, kunne det da være spændende at se, om der er nogle af de trusler, forsvarsordførerne peger på, der går igen. Måske vi så kan skrive en samlet konklusion på baggrund af det? Det er i alle tilfælde med i Martin Olsens og mine overvejelser...«

- afslutter Linnea Kjølstad Larsen.

Få mere viden ved at besøge ”Videoer og podcasts”

Videopodcastserien vil være at finder under menuoverskriften ”Videoer og podcasts” (klik her); og derudover kan man ved at følge Tænketanken Atlantsammenslutningens profil på facebook.com også følge med i, hvornår der er nyt fra tænketanken.