12. september 2019

Udsættelse af seminaret "NATO and the Threat Perception in the Baltic Sea and related areas"

Seminaret er udsat til den 16. januar 2020.

Atlantsammenslutningens sekretariat sætter den største ære i at kunne gennemføre de arrangementer, der er programsat - arrangementer, der med rod i dansk sikkerhedspolitik er forankret i det transatlantiske samarbejde. Vi sætter altid ambitionsniveauet højt, og i forbindelse med seminaret "NATO and the Threat Perception in the Baltic Sea and related areas" havde Atlantsammenslutningen dialog med forskere, analytikere, militære chefer og diplomater samt erhvervsledere, der med udgangspunkt i deres arbejdsopgaver skulle give deres vurdering af den nuværende og fremtidige trussel mod Danmark og området omkring Nordsøen og Baltikum. Vi havde set meget frem til at skulle afvikle netop dette seminar, idet vi under hele forløbet har været vidende om, at oplægsholderne kunne blive udfordret i forhold til at kunne være fysisk til stede. Uden at gå i detaljer har det måttet konstateres, at forhold, der ligger uden for Atlantsammenslutningens kontrol, har medført, at vi desværre har set os nødsaget til at udsætte seminaret "NATO and the Threat Perception in the Baltic Sea and related areas", idet seminaret i stedet vil blive afviklet den 16. januar 2020.

Allerede nu er vi ved at få deltagelsen af oplægsholdere på plads, således at vi inden for en overskuelig fremtid kan præsentere programmet til den kommende trusselskonference, som har fået titlen:

International Threat Conference 2020 Copenhagen
The NATO Threat Perception on the Baltic Approaches

Trusselskonferencen, der vil foregå på engelsk, er henlagt til Riddersalen på Frederiksberg Slot.

Atlantsammenslutningen skal endnu engang beklage, at det ikke har været muligt at gennemføre den kommende uges arrangement, men håber på forståelse for, at vi lever i en foranderlig tid, hvor selv den bedste planlægning kan blive udfordret.

Med venlig hilsen
Niels-Ole Mannerup
sekretariatschef