18. marts 2020

Velkommen til Lars Struwes internationale Verden

Atlantsammenslutningen byder velkommen til sin nye podcast- og videopodcastserie under navnet Lars Struwes internationale Verden. Serien byder på udsendelser om international politik, strategi og historie, idet den er bl.a. er tænkt til brug for hjemmeundervisning og almen folkeoplysning.

af sekretariatschef Niels-Ole Mannerup

Seriens 1. afsnit handler om nogle af de centrale teoretiske og praktiske begreber i international politik: Magtbalance og diplomati - og så gives der et meget hurtigt overblik over de vigtigste internationale begivenheder siden 1618 - begivenheder, der har påvirket dansk og international politik. Vægten er dog overvejende på Europa og europæiske forhold.

Materialet kan fås som videopodcast med og uden PowerPoint-præsentation og som podcast via flg. links:

Atlantsammenslutningen er lydhør for kommentarer og forslag, som fx kan være med til at fremme hjemmeundervisning. Kommentarer og forslag kan sendes til atlant@atlant.dk.