11. maj 2022

Atlantsammenslutningen udgiver videoserie med fokus på europæiske forsvarspolitik

Atlantsammenslutningen har søsat en serie af videoer, som med rod i folkeafstemningen af det danske EU-forsvarsforbehold sætter fokus på Europas forsvarspolitiske kurs. Det sker med særligt fokus på relationerne til NATO og USA samt bl.a. mere konkrete emner som cybersikkerhed, forskning, dansk erhvervsliv m.m.

af sekretariatschef Niels-Ole Mannerup

Selvom Atlantsammenslutningens daglige arbejde er forankret i NATO, kan man i dagens sikkerhedspolitiske udvikling ikke lukke øjnene for, hvad der foregår i EU. Man skal nemlig huske på, at EU og NATO ikke er modpoler, men rent faktisk er samarbejdspartnere, hvilket de har været i mange år. Derfor tager Atlantsammenslutningen del i aktiviteterne, som er et resultat af den kommende folkeafstemning om afskaffelsen af det danske EU-forsvarsforbehold. Det sker i form af folkeoplysning på mange forskellige platforme.

Et stærkt EU og NATO

Den 9. maj 2022 gennemførte Atlantsammenslutningen således - med økonomisk støtte fra Europanævnet - en konference om dansk og europæisk forsvar i EU og NATO, hvor bl.a. udenrigsminister Jeppe Kofod og forsvarsminister Morten Bødskov deltog, og den 10. maj 2022 kunne Atlantsammenslutningens første video med fokus på Europas forsvarspolitiske kurs offentliggøres.

Videoserien er blevet mulig som følge af et tilskud til Atlantsammenslutningen fra Europanævnet, som igen har modtaget midlerne fra Folketingets pulje til debat og oplysning om EU-forsvarsforbeholdet.

EU-forsker Christina Nissen, DIIS, er den første ekspert, som Atlantsammenslutningen har taget kontakt til for at få mere at vide om europæisk forsvar i forandring og USA’s syn på EU.

I forbindelse med offentliggørelsen af den første video udtaler kommunikationskonsulent Kirstine Ottesen:

»Den 1. juni 2022 skal vi stemme om at beholde eller afskaffe det danske forsvarsforbehold. Forbeholdet har eksisteret siden 1993 og blev til i en tid, hvor det sikkerhedspolitiske landskab i Europa så en del anderledes ud: Den Kolde Krig var fortid, jerntæppet var faldet. NATO var garant for, at sikkerheden i Europa blev bevaret og EU stod for at skabe samhandel og samarbejde.

Meget er sket siden da. Med Ruslands invasion af Ukraine er der sat en ny sikkerhedspolitisk retning for Europa. Danmark er ikke i krig, og NATO er ikke i krig, men den europæiske sikkerhedssituation er kritisk. Vi ser et NATO og EU, der står samlet og klar til at danne fælles front mod fjenden. Det er Ruslands krig i Ukraine et tydeligt eksempel på.

En af Atlantsammenslutningens opgaver er at skabe viden, forståelse og debat. Vi griber folkeafstemningen om forsvarsforbeholdet som anledning til at sætte fokus på Europas forsvarspolitiske kurs i forhold til NATO, USA, cybersikkerhed, forskning og dansk erhvervsliv, så vælgerne er oplyste og klædt på til at sætte et kryds på stemmesedlen.«

Spørgsmål eller bemærkninger til Atlantsammenslutningens nye videoserie kan med fordel rettes direkte til kommunikationskonsulent Kirstine Ottesen via e-mail ottesen@atlant.dk.

Atlantsammenslutningen og folkeoplysning - og det er stadig muligt at booke Atlantsammenslutningens daglige leder

Foruden kommunikationskonsulent Kirstine Ottesen er generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe, dybt engageret i folkeoplysningen om EU-forsvarsforbeholdet. Det har medført, at Atlantsammenslutningens daglige leder netop nu besøger alle afkroge af Danmark for at fortælle objektivt om betydningen af EU-forsvarsforbeholdet og et ”ja”/”nej”, ligesom der også fortælles om ukrainekrisen, som var katalysatoren for folkeafstemningen den 1. juni 2022.

Det er blevet til talrige besøg ved undervisningsinstitutioner, faglige og erhvervsmæssige organisationer, politiske partier m.fl.

Kalenderen er således blevet godt belagt, men der er stadig mulighed for at booke generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe til oplæg, paneldebatter, diskussioner o.s.v. I givet fald bedes man kontakte Atlantsammenslutningen via nioma@atlant.dk med angivelse af konkrete emner og gerne et par forslag til mødetidspunkter. Så vil Atlantsammenslutningen hurtigst muligt vende tilbage.

Den 11. maj 2022 kl. 0742/nom