18. maj 2019

Seminar- og konferencekalender 2019-II

Fire reelle seminarer og konferencer er på nuværende tidspunkt på plads for det kommende efterår, men med det høje ambitionsniveau Tænketanken Atlantsammenslutningen lægger for dagen, er det tanken, at yderligere et par konferencer skal organiseres, hvilket vi vil orientere om på et senere tidspunkt.

af Niels-Ole Mannerup, sekretariatet

Folkemødet finder altid sted i uge nr. 24 i Allinge, Bornholm; og det betyder, at Folkemødet 2019 afvikles i perioden fra den 13. til den 16. juni 2019. I dén periode samles flere end 100.000 personer for at hylde det danske demokrati og det danske fællesskab. Formålet med Folkemødet er overordnet at styrke den demokratiske tanke og styrke dialogen i Danmark mellem landets erhvervsliv, interesseorganisationer og politikere fra kommuner, regioner, Folketinget og EU. Folkemødet 2019 er åbent for alle, men i sagens natur vil der være dem, der er begrænset i at kunne deltage, hvilket ikke mindst skyldes, at Folkemødet 2019 netop afholdes på Bornholm. Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe vil repræsentere Tænketanken Atlantsammenslutningen på Folkemødet 2019 (for program klik her).

Den 13. til 16. juni 2019
Folkemødet - diverse oplæg.
Oplægsholder generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe (lars@atlant.dk).

Seminar- og konferencevirksomhed

Mens et seminar typisk vil andrage et omfang på ca. tre timer, er en konference et heldagsarrangement - typisk ikke over seks timer og med en indlagt frokostpause.

Datoerne for ligger fast, hvorfor man allerede nu med fordel kan sætte kryds i sin kalender, hvis der er interesse for et eller flere af vores arrangementer. Når vi ikke kan åbne op for tilmelding endnu, skyldes det, at vi gerne vil præsentere så meget af det endelige program, hvilket vil blive annonceret under "NYHEDER". Man er dog velkommen til at lade sig skrive op på en mailingliste (tilmelding@atlant.dk), hvor vi orienterer særskilt om vores seminar- og konferencevirksomhed.

Den 29. august 2019
Seminar: Rusland-Kina og frygten for nukleare missiler i Asien?
Sted: Frederiksberg Slot.
Projektleder: Anja Danka (andan@atlant.dk).

Den 19. september 2019
International trusselskonference: NATO and the Threat Perception in the Baltic Sea and related areas (konferencen vil blive afviklet på engelsk).
Sted: Frederiksberg Slot.
Projektleder: Udpeges snarest (varetages indtil da af Niels-Ole Mannerup (nioma@atlant.dk).

Den 24. oktober 2019 - FN-dagen
FN-konference: Er FN fortsat aktuel som international aktør?
Sted: Endnu ikke fastlagt.
Projektleder: Niels-Ole Mannerup (nioma@atlant.dk).

Den 7. november 2019
Megatrendkonference: Kina og Indien - megatrends 2030.
Sted: Frederiksberg Slot.
Projektleder: Morten Hetmar Vestergaard (mohve@atlant.dk).

Praktiske forhold

Frederiksberg Slot huser Hærens Officersskole, og derfor er slottet militært område. Det betyder, at adgangen til Frederiksberg Slot er begrænset, og adgang til Frederiksberg Slot er derfor kun mulig, hvis vi har bekræftet tilmelding til seminaret. ID-kort med billede bedes på forlangende forevist hovedvagten ved indgangen til Frederiksberg Slot.

Der er ikke mulighed for at parkere på Frederiksberg Slot. Frederiksberg Kommune har muliggjort bilparkering, hvilket du kan læse mere om på parkeringsinfo.dk/parkering-Frederiksberg.