31. januar 2022

Personalenyt

Fratrædelser pr. 31. januar 2022

af sekretariatschef Niels-Ole Mannerup

Med virkning fra d.d. afsluttes forløbet for Atlantsammenslutningens praktikanthold 21-2, idet det dermed er blevet tid til at sige farvel til praktikanterne:

  • Stud.soc. Asger Bjerregaard Christiansen.
  • Stud.soc. Frederik Sabro.
  • Stud.scient.pol. Simone Thranholm.
  • Ba.mag. Karoline Bredmose Thomsen.

Endelig bliver det til et farvel til cand.scient.pol. Julie Feldbæk Ranneries, der ønskes til lykke med opnået kandidatgrad, som hun erhvervede sig under sit andet ophold i Atlantsammenslutningen - denne gang som specialestuderende.

Forløbet med praktikanthold 21-2 kunne ikke undgå at blive mærket af coronapandemien, men overordnet set blev der tale om et forløb, der gjorde det muligt at gennemføre konferencer og seminarer m.fl., hvor især Trusselskonferencen 2021 blev et højdepunkt med repræsentanter fra elleve ambassader i København til at tale om trusselsbilleder, inden ukrainekrisen skulle blive det centrale omdrejningspunkt for den europæiske trusselsopfattelse. Via en Teams-forbindelse deltog også forsvarsminister Trine Bramsen (Soc.dem.). Derudover samarbejdede Atlantsammenslutningen bl.a. med Dansk Folkeoplysnings Samråd om gennemførelse af bl.a. et seminar om anvendelsen af spil i folkeoplysningen.

De fleste af Atlantsammenslutningens nu tidligere praktikanter fortsætter deres studieforløb på deres respektive universiteter i både ind- og udland, mens en enkelt praktikant har udskiftet sit praktikantforløb i Atlantsammenslutningen med et praktikantforløb ved den danske ambassade i Bukarest, Rumænien.

Atlantsammenslutningens daglige leder, generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe udtaler sin tilfredshed med praktikanthold 21-2, som bar præg af samarbejdsvilje og stærke sociale og tværfaglige relationer.

Atlantsammenslutningen takker for samarbejdet og ønsker alle held og lykke med den fremtidige karriere.

Den 31. januar 2022 kl. 0700/nom