Ctrl + Alt = Dilemma? De autonome våbensystemer er her


”Ctrl + Alt = Dilemma? De autonome våbensystemer er her”

Tænketanken Atlantsammenslutningen, januar 2020

Lars Bangert Struwe (ansvarshavende redaktør), Sebastian Nørgaard Llambías, Morten Hetmar Vestergaard & Niels-Ole Mannerup