20. december 2019

Megatrends frem mod 2040

Udviklingen indenfor stormagtskapløbet og dets indvirken på teknologi og nye kamppladser i cyber og rummet. Konferencen den 14. maj 2020.

Atlantsammenslutningen gennemfører i 2020 igen en Megatrendskonference. Denne gang med vægt på tiden frem mod 2040. Herunder særligt stormagtskapløb og dets konsekvenser for teknologi og særligt cyber og rummet.