17. januar 2019

Topchef i Kinas hangarskibsprogram risikerer dødsstraf for spionage

Den tidligere administrerende direktør for det statsejede skibsværft, der bygger Kinas hangarskibe, er dømt for korruption, og han risikerer nu også dødsstraf for at have udleveret hemmeligstemplede oplysninger til CIA

Morten Hetmar Vestergaard, fuldmægtig, Atlantsammenslutningen 

Sun Bo, nu afgået administrerende direktør for China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC), blev tidligere i år blevet fundet skyldig i at tage imod bestikkelse. Mere opsigtsvækkende er det, at Sun efter sigende også efterforskes for at have udleveret fortrolig information til CIA om Kinas første hangarskib, Liaoningder også omtales som Type 001. Sun har måske endog også videregivet oplysninger om Kinas andet hangarskib Type 001A, der endnu ikke er navngivet, en videreudvikling og moderniseret udgave af Liaoning. 

Kinas hangarskibe 

Hangarskibet Liaoning var et ikke færdigbygget Kuznetsov-klasse hangarskib, der oprindeligt var tiltænkt den sovjetiske flåde. Kina købte skibet i 1998 fra Ukraine, sejlede det til Kina under påskud af at ville omdanne det til et kasino. Det skete ikke, og efter mere end et årti på CSIC’s skibsværft i Dalian det nordlige Kina var Liaoning klar til aktiv tjeneste i 2012 og erklæret kampberedt i 2016. 

Selvom Liaoning er fuldt funktionsdygtigt, så skal det primært opfattes som et træningsfartøj, der bliver anvendt af den kinesiske flåde til at opbygge erfaring med operation af hangarskibsgrupper og skibsbaserede fly. Endvidere fungerer det som springbræt til udvikling af Kinas egne hangarskibe. Type 001A bygger på samme design som Liaoning, men med mere moderne våbensystemer ombord. Type 001A vente tirsdag d. 8. januar 2019 tilbage til havnen i Dalian efter sin fjerde og 13 dage lange testsejlads i Det Gule Hav. Skibet forventes at indtræde i aktiv tjeneste i løbet af 2019, måske endda allerede 23. april, der er årsdagen for den kinesiske flådes grundlæggelse. 

Xi Jinpings antikorruptionskampagne 

Det er endnu ikke klart, præcis hvilke oplysninger Sun Bo angiveligt har videregivet, men hvis der er tale om meget sensitiv information, er det ikke usandsynligt, at han vil blive dømt til døden. Sun er endvidere blevet ekskluderet af kommunistpartiet, for hvilket han var næstøverste repræsentant i det statsejede CSIC. En udtalelse fra Central Commission for Discipline Inspection, Kinas øverste antikorruptionsmydighed, nævnte ikke Liaoning i forbindelse med anklagerne mod Sun, men at partiets lederskab havde billiget ekskluderingen af Sun for ’seriøse overtrædelser af partidisciplinen og for at afstedkomme stor skade for nationale interesser.’ 

Statskontrollerede kinesiske medier har ikke bekræftet, at Sun har spioneret, men antydet, at han blot er endnu en ’kadre’, der er faldet i Xi Jinpings antikorruptionskampagne. Hong Kong-avisen South China Morning Post har rapporteret, at Sun er blevet afhørt af både korruptionsefterforskere og nationale sikkerhedsagenter. Det kan tænkes, at Beijing vil bruge Sun som en advarsel til andre højtstående medlemmer af Kinas kommunistiske parti. Xi Jinpings stadig igangværende antikorruptionskampagne har indtil videre fældet 1,3 millioner medlemmer af partiet. 

I Kina har man i mange år brugt korruptionsanklager som en legitim måde at fjerne fremtrædende personer på. Den omsiggribende korruption er et problem for hele befolkningen, og tiltag herimod vækker sympati. Derfor er korruptionsanklager et godt politisk våben. Dette er ikke enestående for Kina, men var også en del af det politiske spil i Danmark i f.eks. 1700-tallets enevælde. 

Fremtiden for det kinesiske hangarskibsprogram 

Udover de to ovenfornævnte hangarskibe, så arbejder Kina på et tredje helt selvudviklet og moderne hangarskib, Type 002. Det forventes, at Type 002 vil have katapulter til flyenes take-off i modsætning til Liaoning og Type 001A, der anvender den iøjnefaldende ’skirampe’ i stævnen. Katapulter gør det muligt sætte tungere fly i luften, hvilket betyder, at flyene kan lastes med flere våben eller mere brændstof. 

Det forventes, at Kina arbejder henimod at etablere fem eller seks hangarskibsgrupper på langt sigt. Det kan tænkes, at Kinas næste generation af hangarskibe vil være atomdrevne og væsentligt større, og dermed minde om de amerikanske Ford og Nimitz-klasse hangarskibe, der er næsten dobbelt så store som Liaoning.

Omkostningerne ved at udvikle seks hangarskibsgrupper vil være enorme, men giver operativ god mening. Kina har tre flåder – Nord, Øst og Syd – og vil med seks hangarskibe kunne allokere to skibe per flåde. Hvis man antager, at Kina vil følge det amerikanske deployeringsmønster, vil alle tre flåder dermed kunne have et operativt hangarskib i søen på ethvert givet tidspunkt