17. marts 2022

Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe deltager i NATO-dagen 2022

Når Danmarks Veteraner den 4. april 2022 i Kastellet står som arrangør af NATO-dagen, vil Atlantsammenslutningen være repræsenteret ved generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe, der bl.a. vil lægge en krans ved Monumentet over Danmarks internationale Indsats efter 1948.

af sekretariatschef Niels-Ole Mannerup

Den 4. april 1949 blev North Atlantic Treaty Organisation - forkortet NATO - grundlagt. Blandt stifterne var Danmark; og Danmark har efterfølgende - sin geografiske størrelse til trods - spillet en vigtig rolle i NATO's historie. Således har Danmark taget aktiv del i løsningen af NATO's militære operationer - bl.a. forsvaret af USA, som er eneste gang, hvor NATO-pagtens artikel 5 er blevet aktiveret.

I forbindelse med NATO’s 70-års-jubilæum den 4. april 2019, hvor bl.a. Hans kongelige Højhed Prins Joachim - nu Danmarks forsvarsattaché i Paris - deltog, udgav Atlantsammenslutningen Atlant Briefet ”NATO - 70 år som fredens garant” (klik her). Publikationen giver en kort og nem indføring i, hvad NATO står for, og hvordan NATO fungerer. Siden Atlant Briefets udgivelse i 2019 er Nordmakedonien i 2020 blevet optaget i NATO. Hvorvidt nye medlemslande af NATO står for optagelse, kan kun fremtiden vise, idet det næppe er gået nogens opmærksomhed forbi, at Ukraine meget gerne så sig optaget i NATO.

Ganske som FN-dagen har særlig betydning for FN-veteraner, har NATO-dagen en særlig betydning for NATO-veteraner - ikke mindst, når man samles i Kastellet for at højtideligholde dagen...og mindes de faldne i NATO-tjeneste, hvis navne præger Monument over Danmarks internationale Indsats efter 1948.

Som altid er det Danmarks Veteraner (klik her) med landsformand oberst Niels Hartvig Andersen i spidsen, der står for arrangementet i Kastellet - et arrangement, hvor det officielle Danmark og NATO-partnere vil være med til at sætte fokus på NATO - herunder de veteraner, der har været udsendt.

Der kan læses mere om arrangementet på Danmarks Veteraners hjemmeside (klik her).

Spørgsmål til arrangementet kan rettes til Danmarks Veteraner via online-kontakt (klik her).

Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe stiller gerne op til interview under sin tilstedeværelse i Kastellet, inden han dog straks efter arrangementet drager til Frederiksberg Slot for dér at være vært for et seminar, hvor forsvarschef general Flemming Lentfer giver sin status på forsvaret 2022 (klik her, hvis du ønsker at vide mere om seminaret med forsvarschefen). Atlantsammenslutningens daglige leder kan endvidere kontaktes via e-mail lars@atlant.dk.

Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe er en flittig gæst ved Danmarks Veteraners arrangementer.
Bl.a. var han en af hovedtalerne ved NATO's 70-års-jubilæum.

Her ses Atlantsammenslutningens daglige leder side-om-side med oberst Niels Hartvig Andersen, Danmarks Veteraner,
som både har været udsendt i NATO-, FN- og koalitionsmissioner.

Den 17. marts 2022 kl. 1029/nom