Information og faktaark

Her er informationsmateriale, der giver et overblik over sikkerhedspolitik.

Pirateri - fakta om pirateri

Som følge af fregatten Esbern Snares ildkamp den 24. november 2021 med formodede pirater i Guineabugten genudgiver Atlantsammenslutningen sin faktapublikation om pirateri, idet faktapublikationen er opdateret frem til i dag.

Pirateri - fakta om pirateri

Atlantsammenslutningen er netop nu ved at se nærmere på, hvad pirateri er, og hvorledes pirateri kan bekæmpes. På baggrund af et webinar afholdt den 11. februar 2021 mehttp://atlant.dk/media/2637/faktaark-om-pirateri-2021-11-25.pdfd deltagelse af repræsentanter fra foruden Atlantsammenslutningen Danske Rederier, Risk Intelligence og Udenrigsministeriet vil der i løbet af foråret 2021 blive udarbejdet en egentlig rapport med anbefalinger. Som supplement hertil udgives dette faktaark, som beskriver pirateri, samt ser nærmere på bl.a. områderne og antallet af pirateriangreb.

Hvad er dansk kritisk infrastruktur?

I Danmark er der ikke en fællesdefinition på begrebet kritisk infrastruktur, som alle myndigheder anvender. Ifølge At­lantsammenslutningens opfattelse er der behov for en sådan fællesdefinition - en fællesdefinition, der giver en fælles forståelse og fælles mål på alle niveauer.

 

Vær beredt - hvis krisen kommer

Atlantsammenslutningen har lavet en beredskabsfolder til information. Folderen kan printes og hænges op, hvor det giver mening. 

 Information: NATO og Corona-krisen

Krisehåndtering er en af grundpillerne i NATO. Derfor er NATO er i færd med at yde støtte til sine medlemsstater. Det sker i form af forskellig hjælp lige fra felthospitaler til transportstøtte.  

Dette er information særligt om NATO’s indsats under Coronakrisen, hvor COVID-19 har ramt hele verden. Materialet er samlet og skrevet i løbet af meget få dage. Fokus er på NATO’s indsats under coronakrisen med blik ud til FN og EU.

INF-traktaten - og hvorfor USA trækker sig

USA vil træde ud af INF-traktaten om begrænsning af atommissiler. Det sagde præsident Donald Trump over for journalister i forbindelse med sin afrejse fra Elko, Nevada, den 20. oktober 2018. USA mener, at Rusland ikke har overholdt Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty (herefter INF-traktaten). Udtalelsen affødte en øjeblikkelig frygt for et fornyet våbenkapløb mellem USA og Rusland.