Information og faktaark

Her er informationsmateriale, der giver et overblik over sikkerhedspolitik.

Hvad er dansk kritisk infrastruktur?

I Danmark er der ikke en fællesdefinition på begrebet kritisk infrastruktur, som alle myndigheder anvender. Ifølge At­lantsammenslutningens opfattelse er der behov for en sådan fællesdefinition - en fællesdefinition, der giver en fælles forståelse og fælles mål på alle niveauer.

 

Vær beredt - hvis krisen kommer

Atlantsammenslutningen har lavet en beredskabsfolder til information. Folderen kan printes og hænges op, hvor det giver mening. 

 Information: NATO og Corona-krisen

Krisehåndtering er en af grundpillerne i NATO. Derfor er NATO er i færd med at yde støtte til sine medlemsstater. Det sker i form af forskellig hjælp lige fra felthospitaler til transportstøtte.  

Dette er information særligt om NATO’s indsats under Coronakrisen, hvor COVID-19 har ramt hele verden. Materialet er samlet og skrevet i løbet af meget få dage. Fokus er på NATO’s indsats under coronakrisen med blik ud til FN og EU.

INF-traktaten - og hvorfor USA trækker sig

USA vil træde ud af INF-traktaten om begrænsning af atommissiler. Det sagde præsident Donald Trump over for journalister i forbindelse med sin afrejse fra Elko, Nevada, den 20. oktober 2018. USA mener, at Rusland ikke har overholdt Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty (herefter INF-traktaten). Udtalelsen affødte en øjeblikkelig frygt for et fornyet våbenkapløb mellem USA og Rusland.