16. juni 2020

Webinar med professor, ph.d. Mikkel Vedby Rasmussen - bemærk tidspunktet kl. 1030

Covid-19-krisen har forandret meget i vores hverdag...på globalt plan... Som mennesker agerer vi i dag anderledes end for blot få måneder siden, for verden er blevet forandret. Forandringerne har også haft indvirkning på den internationale politik; og der kan stilles spørgsmålstegn ved, om et stormagtsopgør er i vente, hvor det er uklart, hvem der holder med hvem... Det ved professor, ph.d. Mikkel Vedby Rasmussen en masse om, og det kan man høre mere til i dag kl. 1030, når han gæster generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe i denne uges webinar.

af sekretariatschef Niels-Ole Mannerup

Man skal passe på med klichéer og prædikater, men der var engang, hvor en professor i manges opfattelser nok var en ældre mand med en gevaldig viden, der til tider kunne føles formidlet i tåger. Meget er sket siden dengang, og nutidens professorer er en helt anden støbning. Dét er dagens webinargæst et levende eksempel på.

Professor, ph.d. Mikkel Vedby Rasmussen - dekan på det samfundsvidenskabelige fakultet på Københavns Universitet - er alt andet end en gammel og forstokket videnskabsmand. I stedet er der tale om et vindende væsen, der med humor, smil og seriøsitet kan indtage en talerstol og få alle med fra første færd. 47 år gammel taler han de studerendes sprog, men han forstår også at formidle vanskelig viden på en forståelig måde, hvor det ikke kun er et spørgsmål om praktisk analyse, men hvor de store tænkere også inddrages. Formidlingsevnen slår også igennem, når denne viden skal formidles i medierne til fordel for almuen. Er man i dårligt humør, så er man det med sikkerhed ikke efter at have været i selskab med professor, ph.d. Mikkel Vedby Rasmussen. Det kan ikke lade sig gøre...og så er man med sikkerhed fået indsigt...

Professor, ph.d. Mikkel Vedby Rasmussen er cand.scient.pol. fra Københavns Universitet; og derudover har han en Master of Science fra London School of Economics and Political Science.

De faglige interesser omfatter især sikkerhedspolitik, krigsteori og strategi, fred og den internationale orden samt forsvars- og sikkerhedspolitik. Disse interesser deler han med generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe, hvis veje har krydsedes mange gange.

I dag er professor, ph.d. Mikkel Vedby Rasmussen "en god ven af huset", og Atlantsammenslutningen har været så heldig, at man flere gange har kunnet præsentere dette unikum af en videnskabsmand.

CV'et for dagens webinargæst rummer mange titler og funktioner. Således har professor, ph.d. Mikkel Vedby Rasmussen bl.a. været leder af Dansk Institut for militære Studier (DIMS); leder af Center for militære Studier (CMS); kontorchef i Forsvarsministeriet med ansvar for udviklingsafdelingen; og i 2016 blev han leder af institut for statskundskab ved Københavns Universitet.

Kl. 1030 gæster professor, ph.d. Mikkel Vedby Rasmussen Atlantsammenslutningen, hvor det bliver til en samtale med generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe. Overskriften for webinaret er: Hvor går verden hen? Det er et stort emne, men hvis nogen kan komprimere emnet, så er det "Rasmussen & Struwe", der tidligere bl.a. har udgivet podcasts til forståelig viden. Man kunne forestille sig, at Kina bliver et af de emner, der kommer under videnskabelig lup. Kina er en aktuel stormagtsaktør, som optræder oftere og oftere, når bl.a. regeringen ser på sikkerhedspolitik og stormagtsforhold. Kina er oppe i tiden, og så sent som g.d. deltog Atlantsammenslutningens daglige leder som ekspert i et seminar om Huawei og kinesisk indflydelse. Seminaret var arrangeret af Altinget.

Webinaret begynder kl. 1030, og man deltager som publikum ved at besøge Atlantsammenslutningens profil på Facebook og klikke på "LIVE". Man er velkommen til at påvirke dagens webinar ved at stille spørgsmål, hvilket gøres i kommentarfeltet.

Teknisk ansvarlig er Jacob Nørholm, Atlantsammenslutningen.

Velmødt til endnu et arrangement i det virtuelle univers.