14. maj 2020

Kritisk infrastruktur på den nationale sikkerhedspolitiske dagsorden

Kontakt og kommunikation er elementer, der for os som mennesker betyder meget. Det kan virke særdeles uskyldigt; men i et storpolitisk perspektiv er det måske så-som-så med uskyldigheden - især, når det drejer sig om fremtidens 5G-netværk og påvirkning fra stormagterne.

af sekretariatschef Niels-Ole Mannerup

Netop nu blusser diskussioner og tanker op igen omkring fremtidens 5G-netværk. Flere landsdækkende medier skriver i disse dage om, at det er kommet så vidt, at statsminister Mette Frederiksen stiller sig i front på den europæiske scene ved at gøre fremtidens 5G-netværk til et sikkerhedspolitisk spørgsmål, som kan ødelægge Danmarks forhold til Kina. Ifølge Atlantsammenslutningen er problemstillingen dog ikke ny. For over et år siden påpegede Atlantsammenslutningen nemlig, at situationen var langt fra så enkel, som nogen gerne så den.

Atlant Brief så nærmere på Huawei tilbage i 2019

Man kan ikke undgå at tale om 5G-netværk uden også at tale om Huawei - telegiganten med hovedsæde i Shenzen, Guangdong, Kina.

Huawei er blevet en brik i stormagtsspillet mellem USA og Kina, hvor det lader til, at det kinesiske styre straffer lande, der forsøger at lukke Huawei ude af de respektive nationale markeder. Samtidig advarer bl.a. USA den vestlige verden mod at anvende Huawei-udstyr - fordi det frygtes, at den kinesiske stat kan anvende Huawei til at spionere for sig eller endda udføre egentlige cyberangreb. Dette fik Atlantsammenslutningen til at påpege, at der i Danmark snart skulle træffes nogle vanskelige valg i forhold til Danmarks kritiske infrastruktur og anvendelsen af fx Huawei.

Herom sagde bl.a. generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe tilbage i februar 2019 i forbindelse med udgivelsen af Atlant Briefet ”Huawei i Danmark - er 5G en femte kolonne?”:

»At give en fremmed, konkurrerende magt adgang til den infrastruktur, hvor danskernes private beskeder transporteres side om side med virksomheders kommunikation og ministeriers korrespondancer er tankevækkende af hensyn til det private erhvervsliv, den enkelte borgers ret til privatliv og ikke mindst den nationale sikkerhed.

Et andet helt afgørende aspekt af denne problemstilling er Danmarks forhold til sine allierede. I yderste konsekvens kan usikker infrastruktur, eller blot mistanken herom, være nok til at vores allierede vil være tilbageholdende med efterretningsmæssigt samarbejde. Uanset om vi vurderer, at Huawei udgør en trussel i Danmark, så har nogle af vores allierede allerede nået den konklusion, og deres bekymringer skal tages alvorligt. Hvis udenlandske efterretningstjenester ikke kan stole på, om deres efterretninger er sikre i danske hænder, kan det have afgørende konsekvenser for Danmarks rolle i multilaterale fora. Danmarks omdømme, især på det teknologiske område, er et helt essentielt aktiv og derfor er det ikke i Danmarks interesse, at blive kørt ud på et sidespor. Det er en mulig konsekvens, hvis problemstillingen om kritisk infrastruktur ikke bliver taget alvorligt.«

Vi har sagt det tidligere...

Atlantsammenslutningen har gentagne gange bestræbt sig på at fremhæve betydningen af kritisk infrastruktur, der ikke må ses som en begrænset størrelse - og i denne tid skal man passe meget på ikke kun at se på kritisk infrastruktur i lyset af covid-19-krisen.


Uddrag af Atlant Brief om 5G-netværket og kritisk infrastruktur udgivet i februar 2019.

Telekommunikation er således et meget vigtigt og tungtvejende element i Danmarks kritiske infrastruktur - et element, der kræver overvejelser og beslutninger.

Huawei spiller i dag en dominerende rolle i vores telekommunikation, og Huawei har bl.a. leveret udstyr og drift til 4G-netværket i Danmark. Dette giver potentielt Huawei en unik og nærmest uanet adgang til borgernes, myndighedernes og virksomhedernes data. Er denne situation holdbar? - eller er det på tide at Danmark genovervejer tilgangen til sin kritiske infrastruktur? Som et af verdens mest digitaliserede samfund har vi så råd til at lade være? Således lød spørgsmålene for et år siden...og spørgsmålene er fortsat særdeles aktuelle - også, når det gælder Huawei:

»Huaweis rolle i forhold til dansk telekommunikation er som i andre lande ikke helt gennemsigtig. Måske er der slet ikke noget at bekymre sig om, men den nagende tvivl har allerede fået flere af vores allierede til at reagere. Derfor er danske politikere, og beslutningstagere, samt den bredere offentlighed, nødt til at tage den svære diskussion om hvem vi kan have tillid til i varetagelsen af en så vigtig del af vores kritiske infrastruktur. Det er ikke sidste gang at svære beslutninger må træffes i dette henseende. Den teknologiske udvikling gør at kritisk infrastruktur er vigtigere end nogensinde før, og Danmark bør lytte til de alarmklokker, der ringer hos vores allierede.

Det er endvidere nødvendigt, at man fra politisk side tænker sikkerhedshensyn, og ikke udelukkende økonomiske hensyn, ind i beslutninger som berør kritisk infrastruktur. Kortsigtet økonomisk tænkning kan koste dyrt på længere sigt. Danmark står ved en afgørende skillevej hvad angår kinesisk adgang til kritisk infrastruktur, og der skal træffes beslutninger, som vil have betydning for borgere, erhvervsliv og samfundet som helhed langt ud i fremtiden...«,

udtrykte bl.a. generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe det tilbage i februar 2019.

Kritisk infrastruktur har største betydning

Der var engang, hvor alting var nemt og enkelt. Siden kom udviklingen til - en udvikling, der i dag kan synes uoverskuelig og udfordret. Det gælder også på det sikkerhedsmæssige område. Derfor har Atlantsammenslutningen udvalgt kritisk infrastruktur som et tema, der undergår en nærmere behandling med det formål at få sat kritisk infrastruktur på den politiske og ikke mindst sikkerhedspolitiske dagsorden.

Pressekontakt

Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe kan kontaktes for yderligere oplysninger om Atlantsammenslutningens arbejde med og syn på bl.a. kritisk infrastruktur. Han kan kontaktes via e-mail lars@atlant.dk eller via telefon 3059 1944.