2. juni 2020

Webinar med kontreadmiral Torben Mikkelsen, chef for søværnskommandoen

Mød kontreadmiral Torben Mikkelsen, når han den 3. juni 2020 kl. 1000 gæster generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe til en snak i det virtuelle rum. Det sker via Atlantsammenslutningens profil på Facebook. Der er som altid mulighed for at stille gæst og vært spørgsmål. Det sker ved at skrive spørgsmålet i kommentarfeltet. Webinaret er gratis.

af sekretariatschef Niels-Ole Mannerup

Kontreadmiral Torben Mikkelsen har sagt ”ja” til at være gæst hos generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe i Atlantsammenslutningens tredie webinar, hvor flg. emner blive taget op:

  • Situationen i søværnet netop nu.
  • Søværnet i fremtiden - også efter næste forsvarsforlig.
  • Kommende missioner for søværnet.

Ikke mindst det tredie punkt er interessant, idet søværnet igennem de senere år i større og større omfang har deltaget i internationale operationer og missioner - og måske venter patruljering og eskortevirksomhed i Hormuzstrædet inden for rækkevidde. Den 26. marts 2020 fremsatte udenrigsminister Jeppe Kofod nemlig forslag til folketingsbeslutning om at sende et militært maritimt bidrag til European Maritime Awareness in the Strait of Hormuz (klik her). Den 26. maj 2020 blev beslutningsforslaget førstebehandlet i Folketinget og henvist til udvalgsbehandling. Andenbehandling finder efter planen sted den 10. juni 2020. Udsendelsen af det militære maritime bidrag forventes at ske i løbet af august 2020.

Admiralen med erfaring fra søen og de bonede gulve

Kontreadmiral Torben Mikkelsen fylder måske ikke fysisk meget i landskabet; men tror man, at der er tale om en galionsfigur, så tager man grueligt fejl, hvilket tjenesteforløbet da også vidner om. Det samme gør sig gældende, når man danner sig et overblik over de militære uddannelser, kontreadmiral Torben Mikkelsen har gennemgået. Han udviser ro og overblik samt ikke mindst empati. Han skaber troen på, at en opgave kan lade sig gøre; men samtidig er der tale om en militær chef, der kan sit kram - på det operative plan og på det diplomatiske plan - også i farvande, der ikke tidligere er besejlet. Dermed løfter kontreadmiral Torben Mikkelsen den stolte arv, som indgår i søværnets historie. Dette gjorde sig ikke mindst gældende, da kontreadmiral Torben Mikkelsen stod i spidsen for det maritime flådebidrag, der skulle bortfjerne kemisk materiale og kemiske våben fra det borgerkrigshærgede Syrien. 

I Operation RECSYR indgik skibe fra foruden Danmark Norge og Storbritannien samt skibe fra Kina og Rusland. Endelig skulle der også indgå civile skibe i operationen.

Operation RECSYR udgør et væsentligt bidrag til historieskrivningen om den syriske borgerkrig; men Operation RECSYR er også beretningen om det umuliges kunst - fra tanke, ønske, agt og gennemførelse - til et unikt samarbejde, der under alle andre omstændigheder måske ikke havde været muligt. Denne beretning kan man stifte nærmere bekendtskab med ved at læse ”Tohundrede Dage” skrevet af kontreadmiral Torben Mikkel og historisk konsulent, ph.d. Søren Nørby. Det er en jordnær beretning i et ligefremt sprog, der giver et førstehåndsindtryk af, hvad operativ kompleksitet er - inden for rammerne af politisk ønsketænkning og militær/civil formåen - men det er også beretningen om det hverdagsliv, der i dag er en mulighed for søværnets personel på gr. af den sikkerhedspolitiske vinkel, dansk udenrigs- og forsvarspolitik har fået siden især FN-blokaden af det tidligere Jugoslavien i Adriaterhavet kendt under navnet Operation Sharp Guard. Dengang var korvetten HDMS Peter Tordenskiold tilknyttet Operation Sharp Guard; og ombord var såmænd den 41-år-gamle kaptajnløjtnant Torben Mikkelsen, der bestred funktionen som korvettens operationsofficer.

Spørgsmål til webinarets gæst og vært

Både webinarets gæst - kontreadmiral Torben Mikkelsen - og webinarets vært - generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe - tager under webinaret imod spørgsmål. Spørgsmålene skrives i kommentarfeltet, hvorefter vores tekniske redaktion sørger for, at spørgsmålene finder vej til de respektive studier.

Projektleder er Jonas Modberg, og teknisk ansvarlig er Jacob Nørholm - begge Atlantsammenslutningen.