Atlant Info

Atlant Info er en oppe-i-tiden-publikation, der giver en overskuelig basisinformation om tidsaktuelle emner.

Et Atlant Info baserer sig på Atlantsammenslutningens viden og indsigt, men til forskel fra fx et Atlant Brief, der baserer sig på en forskningsbaseret tilgang med peer review (fagfællebedømmelse), baserer et Atlant Info sig ikke på (egentlig) forskning.

Målgruppen er "alle". D.v.s., at journalisten, politikeren, embedsmanden, den studerende, skoleeleven m.fl. i et Atlant Info får sig den basisviden, der er nødvendig, for at man kan have det store overblik og en basal indsigt i et emne, der kan virke uoverskueligt. Derudover kan et Atlant Info danne grundlag for en god snak omkring middagsbordet med familien eller frokostbordet med kollegerne, fordi et Atlant Info komprimerer selv vanskelige emner.

Opdateret den 21. marts 2022 kl. 1212/nom

 

2022

 

NATO-topmødet i Madrid - store problemer skal løses
27. juni 2022

 

I dagene 28. til 30. juni 2022 mødes NATO’s stats- og regeringschefer til et af alliancens vigtigste topmøder siden den kolde krig. I kort form handler topmødet om:

Madrid er rammen om NATO’s topmøde den 28. til 30. juni 2022, hvor stats- og regeringsledere fra de 30 NATO-medlemslande skal løse såvel akutte problemer som forholde sig til alliancens fremtid. Dette korte Atlant Info bygger på åbne kilder samt på samtaler med tænketanke og embedsmænd i både NATO og EU i Bruxelles samt i København og USA gennemført over de seneste måneder.

Der er meget på spil for NATO, og flere forhold og personer kan spolere den gode stemning. På topmødet skal beslutninger gennemføres med konsensus. Det betyder, at selv det mindste NATO-medlemsland kan blokere en vigtig proces. De fleste er dog klar til at sørge for, at topmødet bliver en succes. Den næste uge skal så vise, hvor stor en succes topmødet bliver.

Putins påstand om NATO's optagelse af nye medlemsstater
21. marts 2022

I takt med at luften mellem Vesten og Rusland - som følge af den russiske invasion af Ukraine - er blevet kold, har præsident Vladimir Putin, Rusland, gentagende gange anvendt historieforvrængning til at forklare og legitimere invasionen af nabolandet. Præsident Vladimir Putins historiesyn på det moderne Europa og de tidligere sovjetrepublikkers selvstændighed spiller derfor en central rolle i konflikten mellem Vesten og Rusland, og det er derudover med til at så tvivl om, hvad der er historisk sandhed, og hvad der ikke er historisk sandhed. Dette Atlant Info belyser den historiske udvikling fra Sovjetunionens opløsning og skabelsen af Den russiske Føderation, ligesom det ser nærmere på nogle af de fejlagtige påstande, som præsident Vladimir Putin anvender som forsvar for sine handlinger. Dette gælder bl.a., at Vesten skulle have givet særlige sikkerhedsgarantier til Rusland, hvilket ikke er tilfældet.

Falsk flag og ukrainekrisen
4. februar 2022

Det amerikanske forsvarsministerium har meddelt, at man frygter, at Rusland vil bruge en falsk flag-operation til at åbne en militær kampagne mod Ukraine. USA mener, at Rusland planlægger en falsk flag-operation, hvor man vil lave film, der viser overgreb og lig samt ødelagte bygninger. Dette skal se ud som om, at det er ukrainske styrker, der har angrebet russere eller russiske separatister i de besatte ukrainske områder. Herved vil Rusland legitimere et angreb, der skal ”beskytte” russere - men hvad er det så lige, der menes med falsk flag-operationer? Det har Atlantsammenslutningen skrevet et overskueligt Atlant Info om.

Ukrainekrisen - en kort introduktion
21. januar 2022

I forbindelse med Atlantsammenslutningens webinar den 21. januar 2022 om ukrainekrisen udgives en kortfattet introduktion til den øjeblikkelige krise med fokus på de forhold, der har ledt op til situationen, som den er i dag.

FE-sagen meget kort
12. januar 2022

Dette er en meget kort opsummering af FE-sagen, som kan bruges til baggrundsinformation og forståelse af sagens sammenhæng. I skrivende stund er der ikke afsagt dom, og vi ved derfor ikke, om nogen er skyldige eller ej.