Atlant Info

Atlant Info er en oppe-i-tiden-publikation, der giver en overskuelig basisinformation om tidsaktuelle emner.

Et Atlant Info baserer sig på Atlantsammenslutningens viden og indsigt, men til forskel fra fx et Atlant Brief, der baserer sig på en forskningsbaseret tilgang med peer review (fagfællebedømmelse), baserer et Atlant Info sig ikke på (egentlig) forskning.

Målgruppen er "alle". D.v.s., at journalisten, politikeren, embedsmanden, den studerende, skoleeleven m.fl. i et Atlant Info får sig den basisviden, der er nødvendig, for at man kan have det store overblik og en basal indsigt i et emne, der kan virke uoverskueligt. Derudover kan et Atlant Info danne grundlag for en god snak omkring middagsbordet med familien eller frokostbordet med kollegerne, fordi et Atlant Info komprimerer selv vanskelige emner.

2022

 

Ukrainekrisen - en kort introduktion
21. januar 2022

I forbindelse med Atlantsammenslutningens webinar den 21. januar 2022 om ukrainekrisen udgives en kortfattet introduktion til den øjeblikkelige krise med fokus på de forhold, der har ledt op til situationen, som den er i dag.

FE-sagen meget kort
12. januar 2022

Dette er en meget kort opsummering af FE-sagen, som kan bruges til baggrundsinformation og forståelse af sagens sammenhæng. I skrivende stund er der ikke afsagt dom, og vi ved derfor ikke, om nogen er skyldige eller ej.