Officielle dokumenter

Det er ikke en målsætning for Atlantsammenslutningen at henvise til et utal af dokumenter, som ikke på den ene eller anden måde er taget under behandling. Nogle gange er det imidlertid sådan, at det er nødvendigt - ukritisk - at henvise til officielle dokumenter for derved at fremme forståelsen for en given problemstilling. Sædvanligvis foregår det ved, at der er direkte link til de dokumenter, som Atlantsammenslutningen ønsker at inddrage.

Officielle dokumenter kunne fx omhandle forsvarsforliget, den danske Irak-rapport, trusselsvurderinger af national og international art, internationale rapporter o.s.v.