26. oktober 2020

Atlantsammenslutningen udgiver Atlant Brief om det russiske rumprogram

Sovjetunionens sammenbrud satte en ende på rumkapløbet og den kolde krig. Dog har der i de senere år været røster fremme om en ny koldkrigsstemning, og set i lyset af NATO’s erklæring om det ydre rum som det nye ”operationelle domæne” samt den nylige tilføjelse af rumtropper som selvstændigt værn i det amerikanske forsvar kan man spørge sig selv, om vi i dag har med et rumkapløb version 2.0 at gøre. Dette ses der nærmere på i det seneste Atlant Brief, der med udgangspunkt i russiske militære doktriner og lovgivning på området samt udtalelser fra centrale aktører vil redegøre for den officielle russiske holdning til den militære anvendelse af rummet og de opfattede muligheder samt farer, der lurer bag horisonten.

af sekretariatschef Niels-Ole Mannerup

Hvad skal vi med rummet? Hvad kan rummet? - og hvad kan vi i rummet?...når der med rummet menes space... Rummet synes uendeligt, og mulighederne for civil udnyttelse synes enorme - men er der også en militær dimension, der kan påvirke fremtiden i uanet grad? Det er store spørgsmål, som Atlantsammenslutningen forsøger at se nærmere på under sin Megatrendskonference 2020, der har en vis vægt på rummet. På den anden side er det evident, at aktører på den storpolitiske scene har interesser i rummet og rummets udvikling. Dette gælder bl.a. Rusland; men hvor befinder Rusland sig netop nu, når talen går på rummet? Dét har Atlantsammenslutningen set nærmere på, og det har afstedkommet Atlant Briefet "Et nyt rumkapløb? Indsigt i det russiske rumprogram i det 21. århundrede", som i dag er tilgængeligt for offentligheden (klik her).

Atlant Briefet er en velbearbejdet gennemgang af aktørerne i det russiske program, ligesom der ses nærmere på militære doktriner. Der ses også på rumdomænets rolle og betydning for den moderne krigsførelse, og endelig ses der konkret på det nuværende (og fremtidige) russiske rumprogram.

"Et nyt rumkapløb? Indsigt i det russiske rumprogram i det 21. århundrede" kan downloades her.

Forfatterne til "Et nyt rumkapløb? Indsigt i det russiske rumprogram i det 21. århundrede" er generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe og tidligere praktikant i Atlantsammenslutningen stud.mag. Anne Sofie Risum Hansen.

Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe er til rådighed for pressen via e-mail lars@atlant.dk.

Det er Atlantsammenslutningens ambition, at dette Atlant Brief kan følges op af en analyse af det amerikanske rumprogram.

Den 26. oktober 2020 kl. 1344/nom