27. august 2019

Amerikansk militærstrategi i Fjernøsten set med australske øjne

Hvor stærk en nation er USA egentlig rent militært, når man ser på den effektive militære ydeevne? Det er et godt spørgsmål, og svaret afhænger nok meget af, hvem der skal give svaret. University of Sydney har givet et interessant bud, som falder i god tråd med Atlantsammenslutningens kommende seminar om den nukleare trussel i Asien.

Ser man på USA’s samlede militærvæsen, er dette på verdensplan fortsat sat størst og mest veludviklet, men spørgsmålet er, hvorvidt dette er tilstrækkeligt til, at USA kan engagere sig i regionale kriser og konflikter langt væk fra det amerikanske fastland. Den mulige problemstilling stiller United States Studies Centre ved University of Sydney skarpt på i sin udgivelse: ”Averting Crisis: American Strategy, Military Spending and Collective Defence in the Indo-Pacific” (klik her).

Australsk bekymring for forskel på amerikanske tanker og handlinger

Centeret tvivler ikke på USA’s ambitionsniveau, men omvendt ser man fra australsk side forskel på tanker og handlinger, hvilket vel ikke er helt atypisk.

USA’s 2018 National Defence Strategy taler overordnet om en styrket amerikansk indsats, men indsatsen ses de facto mest på papiret...og når dette stilles over for den øgede kinesiske militære aktivitet i Asien, så står USA svagere, når der sammenlignes med Kina. Lige nu kan de amerikanske våbensystemer fx ikke gennembryde de kinesiske forsvarsmekanismer, og det ved man i Kina, som eksempelvis har benyttet lejligheden til at forstærke sin indsats omkring et rigtigt problemområde - Taiwan.

Nu er der jo tale om et australsk studie, og netop det gør, at der af University of Sydney råbes vagt-i-gevær, for uden tilstrækkelig amerikansk tilstedeværelse i regionen, vil Australien - og for den sags skyld også Japan - have et forsvar, der i tilfælde af aggressiv kinesisk optræden angiveligt ikke er stærkt nok til at kunne handle og agere. Derfor appellerer United States Studies Centre til, at det australsk-amerikanske-samarbejde styrkes. Dette kræver dog en endnu større forståelse fra australsk side af USA’s politik og en dybdegående analyse af, hvorledes australsk Freedom om Action bedst kan udmøntes - i samarbejde med USA.

Det australske studie

 ”Averting Crisis: American Strategy, Military Spending and Collective Defence in the Indo-Pacific” er interessant læsning - og god læsning forud for Atlantsammenslutningens seminar den 29. august 2019 om det russisk-kinesiske forhold og frygten for nukleare missiler i Asien.

Atlantsammenslutningens seminar "Rusland-Kina - og frygten for nukleare missiler i Asien"

Tilmeldingen til Atlantsammenslutningens første efterårsseminar har været positiv, men hvis man er interesseret, og man endnu ikke har tilmeldt sig, så kan man nå det endnu. Tilmelding kan ske frem til den 28. august 2019 kl. 1200 via tilmelding@atlant.dk.

Den 27. august 2019 kl. 1106/nom