14. juni 2019

Skal Danmark have et cyberhjemmeværn? Ingeniørforeningen i Danmark forsøger at finde et svar...Skal Danmark have et cyberhjemmeværn? Ingeniørforeningen i Danmark forsøger at finde et svar...

Den 20. april 2019 kunne forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen til TV2 oplyse, at 30 unge værnepligtige skal optages på forsøgshold med henblik på at uddanne de værnepligtige som såkaldte cybersoldater. Dette sker efter svensk forbillede. I Sverige har Totalförsvarets Forskningsinstitut kritiseret det svenske forsvar for ikke at være i stand til at kunne forsvare sig mod it-angreb, hvilket skabte debatten om at indføre et cyberhjemmeværn med frivillige it-eksperter efter estisk model. Spørgsmålet er, om Danmark nu er på vej til at indgå i gruppen af lande med cyberhjemmeværn - og spørgsmålet tages under behandling i regi af Ingeniørforeningen i Danmark (IDA), når der den 18. juni 2019 i IDA’s lokaler gennemføres en drøftelse af, hvorvidt Danmark kan have glæde af et cyberhjemmeværn.

af Niels-Ole Mannerup, sekretariatet (efter oplæg af IDA)

Hjemmeværnet har i år kunnet fejre 70-års jubilæum; og selv om hjemmeværnet har udfordringer med rekruttering af nye medlemmer, er hjemmeværnets opgaver om muligt blevet endnu mere omfattende. Dette er et tegn på, at hjemmeværnet fortsat er en relevant organisation under Forsvarsministeriet, der kan andet end at foretage trafikregulering ved store koncert- og festivalbegivenheder; og nu kan det ikke afvises, at hjemmeværnet tager et kvantespring ind i den moderne verden, hvis cybersoldater bliver en realitet som følge af den digitale udvikling.

Cyber Warfare er en del af virkeligheden

NATO har erkendt, at Cyber Warfare er en del af truslen mod NATO-medlemslandene - en trussel, der skal tages seriøs.

I Tænketanken Atlantsammenslutningen har vi gentagne gange taget cybertruslen under behandling, og det kommer vi sikkert til at gøre igen, for emnet er højaktuelt. Tænketanken Atlantsammenslutningen deltager dog også i eksterne arrangementer - bl.a. for at drøfte Cyber Warfare og deraf afledede problermstillinger - og derfor er det en glæde for os, at generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe skal deltage i IDA’s arrangement som én af tre hovedtalere.

IDA’s arrangement den 18. juni 2019 kl. 1600

Arrangementet består af tre korte oplæg og derefter åben diskussion. Foruden Tænketanken Atlantsammenslutningens daglige leder deltager også Poul-Henning Kamp, softwareudvikler og kendt debattør på det digitale område, og CEO Mette Nikander, C-cure.

Arrangementet, der er gratis, finder sted hos IDA Conference, Kalvebod Brygge 31, 1780 København V.

Det forventes, at arrangementet slutter kl. 1800.

Tilmelding skal foretages via IDA (klik her) senest den 17. juni 2019.

Spørgsmål til arrangementet bedes rettet direkte til IDA på telefon 3318 4848.

Den 14. juni 2019 kl. 0925/nom