17. december 2019

69 år er ingen alder

Den 16. december 2019 kunne Atlantsammenslutningen fejre sin 69-års-fødselsdag. Regnet i menneskelig målestok vil man være på vej ind i pensionsalderen. Ganske anderledes forholder det sig med Atlantsammenslutningen, hvis aktivitetsniveau måske er mere aktivt end nogensinde tidligere.

af sekretariatschef Niels-Ole Mannerup
Den 17. december 2019 kl. 0806

Atlantsammenslutningen er en sikkerhedspolitisk tænketank, som blev oprettet i 1950 som følge af Danmarks nyerhvervede NATO-medlemskab. Derved havde Danmark officielt valgt side. Neutralitetspolitik var blevet ændret til alliancesamarbejde - et alliancesamarbejde, der den 4. april 2019 kunne fejre 70-års-jubilæum. Atlantsammenslutningen medvirkede – i samarbejde med Danmarks Veteraner – til fejringen ved en stort anlagt parade i Kastellet med deltagelse af bl.a. Hans kongelige Højhed Prins Joachim samt den daværende og senere forsvarsminister, Claus Hjort Frederiksen og Trine Bramsen.

Behov for folkeoplysning

Danmarks nye udenrigspolitiske retning affødte et behov for folkeoplysning, for hvad var det, at NATO kunne tilbyde?; hvorfor var medlemskab af NATO en nødvendighed? Spørgsmålene var mange, og svarene blev forankret i Atlantsammenslutningen, hvis opgave det blev at oplyse danskerne om udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik. Til næste år kan Atlantsammenslutningen - den ældste sikkerhedspolitiske tænketank under Atlantic Council-strukturen - således fejre 70-års-fødselsdag i erkendelsen af, at behovet for folkeoplysning ikke kun gælder danske forhold, men også forhold uden for Danmarks grænser set i lyset af, at den moderne verdensorden består af lande, der på forskellig vis påvirker hinanden. Dertil kommer, at de enkelte landes statsledere, ledende politikere m.fl. i dag har langt større mulighed for at være i direkte kontakt til befolkningerne - og når dét er tilfældet, er det også nødvendigt for en folkeoplysningsorganisation som Atlantsammenslutningen at være tæt på sin målgruppe.

»Vi søger hele tiden at have fingeren på pulsen og tage aktuelle emner op til behandling med det transatlantiske samarbejde som omdrejningspunkt…«,

udtaler ph.d. Lars Bangert Struwe, som siden 2016 har været Atlantsammenslutningens generalsekretær og dermed ansvarlig for Atlantsammenslutningens udvikling til en reel sikkerhedspolitisk tænketank, som der lyttes til; og han fortsætter:

»Konferencer, seminarer og såkaldte Atlant Briefs er tre vigtige grundelementer i vores daglige oplysningsvirksomhed; men ikke mindst i 2019 har vi også formået at være i medierne med ekspertviden, uanset om det har drejet sig om krisen i og omkring Hormuzstrædet, Huawei og indførelsen af 5G i Danmark, situationen i Sahalregionen, Indiens ambitioner om at være en del af udviklingen af rummet - og senest har vi med Atlant Briefet ”Grønland er af fundamental strategisk betydning for Danmark og USA” været en del af den offentlige debat som følge af USA’s tiltagende interesse for Arktis. I 2020 vil vi fortsætter dette arbejde, idet flere Atlant Briefs er undervejs. Dertil kommer, at vi vil forsøge at blive endnu mere tilgængelige i forbindelse med lanceringen af en ny hjemmesidestruktur; og endelig vil vi fortsætte vores konferenceaktiviteter med bl.a. vores internationale trusselskonference*, som afvikles på Frederiksberg Slot den 16. januar 2020.«

Udefrakommende syn på en foranderlig verden

Foruden sine egne eksperter nyder Atlantsammenslutningen at byde velkommen til udefrakommende eksperter, hvis erfaring og indsigt giver mulighed for flere vinkler af den foranderlige verden, Danmark trods sin begrænsede geografiske størrelse er en del af. Derfor var det en glæde for generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe g.d. at kunne byde velkommen til USA-analytiker, cand.mag. i amerikanske studier og ph.d.-studerende Mirco Reimer-Elster, der måske bedst kendes fra TV2, hvor han primært skriver om amerikansk politik.

Formålet med Mirco Reimer-Elsters besøg var at holde et oplæg om hans syn på USA og den amerikanske polarisering under overskriften ”Kan en splittet supermagt stå i spidsen for den frie verden?”. Der var tale om et meget interessant oplæg, der sammen med mange gode spørgsmål gav stof til eftertanke - også med tanke på Danmarks position i det storpolitiske spil.

Efter Mirco Reimer-Elsters oplæg blev der givet Atlantsammenslutningens medarbejdere mulighed for en uformel snak med dagens oplægsholder, inden han kunne sig bag rattet i retning af nye opgaver.

Mirco Reimer-Elster kan følges på Twitter @ReimerElster (klik her).

 

*) Information om Atlantsammenslutningens internationale trusselskonference 2020 vil snarest være tilgængelig.