18. september 2021

Så er der åbnet for tilmelding til seminaret "Spil i folkeoplysningen"

I årtusinder har spil været anvendt til at hygge med og til at ryste folk sammen. I 200 år har spil været anvendt til at simulere fremtidige begiveheder og som et læringsværktøj. Dette seminar fokuserer på, hvordan erfaringer fra virksomheder, højskoler og ikke mindst forsvaret kan anvendes i folkeoplysningen. Seminaret, der er henlagt til Frederiksberg Slot, er gratis. Onlinetilmelding er nødvendig.

Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe er - med al respekt - gammel nok til at have kendt til brætspil fra før spil blev kendt som gaming. Familiespil som "Matador" og "Derby" blev siden erstattet af "Stratego", "Risk", "Diplomacy", "Pandemic" og lign. spil. Siden blev underholdningsspillene erstattet af taktisk-træner-øvelser, hvilke Atlantsammenslutningens daglige leder stiftede bekendtskab med, da han som kontorchef i Forsvarsministeriet var med til at udarbejde strategiplaner - bl.a. i forbindelse med Danmarks kommende antipiratoperationer.

Et af de måske mest kendte avancerede brætspil er "Diplomacy", som foregår i tiden op til I Verdenskrig - begyndende i 1901. Spillerne repræsenterer datidens stormagter. Spillet har intet med terninger eller tilfældigheder at gøre, men alene spillernes forhandlingsevne, aftaleindgåelse...og overholdelsen af indgåede aftaler...og der er mange, som har oplevet kniven bore sig ind i ryggen...for at blive drejet rundt...bare for at gøre smerten så meget desto større... Rygtet vil vide, at præsident John F. Kennedy nød stor glæde af "Diplomacy"...

Længe har generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe haft drømmen om at gennemføre et seminar med udgangspunkt i spil og spillet anvendelse som værktøj i folkeoplysningen; og nu er tiden kommet.

Det endelig program vil meget snart blive offentliggjort, men det er allerede muligt at tilmelde sig seminaret. Tilmelding skal ske online.

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InsertUmbracoFormWithTheme.cshtml)

 

Der kan læses mere om seminaret her.

Spørgsmål vedrørende seminaret kan rettes til sekretariatschef Niels-Ole Mannerup, der tillige er konferenceansvarlig, via e-mail nioma@atlant.dk.

Den 18. september 2021 kl. 2011/nom