Bestil et foredrag

Atlantsammenslutningen tilbyder oppe-i-tiden-foredrag med vægt på aktuelle udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitiske problemstillinger og udfordringer. Foredragene kan anvendes i forlængelse af undervisningen eller som et afbræk fra det daglige pensum, men foredragene kan også anvendes af virksomheder eller organisationer med interesse for netop udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitiske problemstillinger og udfordringer.

Formålet med foredragene er at skabe interesse for international sikkerhedspolitik og skabe grobund for debat om spændende emner, der ofte kan forekomme komplicerede og abstrakte.

Foredragene vil primært blive forestået af generalsekretæren, som kombinerer sin viden som tidligere forsker og embedsmand, men også kompetente unge mennesker tilknyttet Youth Atlantic Treaty Association Denmark kan forestå foredragsvirksomheden.

Af aktuelle foredrag kan bl.a. tilbydes:

  • "Ny Kold Krig - Kina og USA de nye modstandere"
  • "Den permanente internationale krise"
  • ”EU efter Brexit og de sikkerhedspolitiske konsekvenser deraf”.
  • ”Kampen om Arktis: Kongeriget Danmark i et storpolitisk spil om ressourcer, sammenhængskraft og suverænitet”.
  • ”Dansk udenrigspolitik i et nyere perspektiv”.
  • ”Terror”.
  • ”Amerikansk udenrigspolitik: Udenrigspolitiske idéer og Grand Strategy fra 1989 til i dag”.
  • ”Verdenskrig - en usikker fremtid i en usikker verden”.

Der kan dog sammensættes foredrag om andre udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitiske emner. Dette vil ske i dialog med Atlantsammenslutningen, idet et foredrag - på gr. af Atlantsammenslutningens viden - relativt hurtigt kan udvikles og skræddersyes til det enkelte formål.

Priser

Foredragsvirksomhed ved generalsekretæren

  • Hele landet - 2.500 kr.

Foredragsvirksomhed ved øvrige medarbejdere eller medlemmer af YATA

  • Hele landet - kr. 1.500,00.