29. november 2019

International NATO-konference på Frederiksberg Slot - VENTELISTE

Den 10. december 2019 afholder Atlantsammenslutningen i samarbejde med den amerikanske ambassade i København en international NATO-konference. Det sker på Frederiksberg Slot. Anledningen er 70-års-jubilæet for den længst eksisterende forsvarsalliance, som Danmark var med til at grundlægge i 1949. Meget er sket siden da, men Danmark er - trods sin størrelse - fortsat en relevant og aktuel deltager i NATO-samarbejdet verden over. PÅ GR. AF DEN STORE INTERESSE FOR NATO-KONFERENCEN ER DER OPRETTET VENTELISTE. MAN SKAL HAVE MODTAGET PERSONLIG BEKRÆFTELSE FOR AT DELTAGE I NATO-KONFERENCEN.

af sekretariatschef Niels-Ole Mannerup

1949 var året, hvor forsvarsalliancen kendt som NATO blev grundlagt. Frankrig, Storbritannien og USA - tre af fem sejrsmagter fra II Verdenskrig - var drivkraften bag forsvarsalliancen; og den 4. april 1949 kunne tolv lande underskrive traktatgrundlaget. Disse lande var Belgien, Canada, Danmark, Frankrig, Holland, Island, Italien, Luxembourg, Norge, Portugal, Storbritannien og USA. I år har forsvarsalliancen bestået i 70 år. Det skal fejres, og for Atlantsammenslutningens vedkommende sker det i samarbejde med den amerikanske ambassade i København.

»Når den amerikanske ambassadør foreslår et samarbejde, så er man lydhør…«,

udtaler Atlantsammenslutningens daglige leder, generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe, som fortsætter:

»Ved at samarbejde med den amerikanske ambassade har vi formået at skabe rammer for en international konference, der har tiltrukket bl.a. amerikanske forskere til København. Det har givet genlyd - også uden for landets grænser - og det viser, at der er interesse for NATO og NATO’s arbejde samt for Atlantsammenslutningen. Derfor kan jeg kun opfordre til, at interesserede hurtigt tilmelder sig konferencen, hvis de vil opleve det unikke arrangement på Frederiksberg Slot.«

NATO-konferencen finder sted kl. 0900 i Riddersalen på Frederiksberg Slot. Det sker den 10. december 2019 - mindre end en uge efter NATO-ledermødet i London - og dermed er NATO-konferencen i den grad aktuel. Som en bibemærkning kan nævnes, at generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe er inviteret med som gæst ved formødet til NATO-ledermødet - det såkaldte NATO Engages-møde, som finder sted i London den 3. december 2019.

Blandt de bekræftede oplægsholdere er Stephen G. Brooks, professor, ph.d. ved The John Sloan Dickey Centre for International Understanding, Dartmouth College; Peer Henrik Hansen, museumsdirektør, ph.d. for Langelandsfortet; admiral Tim Sloth Jørgensen, programchef, Industriens Fond; Kristian Søby Kristensen, seniorforsker, ph.d., vicecenterchef for Center for militære Studier; kontreadmiral Torben Mikkelsen, chef for Søværnskommandoen; kontreadmiral Henrik Ryberg chef for Forsvarsakademiet; og Richard Weitz, Senior Fellow, ph.d., direktør for Political-Military Analysis, Hudson Institute.

Vært er generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe, Atlantsammenslutningen; og ambassadør Carla Sands, den amerikanske ambassade i København.

Moderator er Clement Kjersgaard.

Yderligere information om arrangementet kan fås her.

Praktiske oplysninger vedrørende arrangementet

Tilmelding skal ske via e-mail tilmelding@atlant.dk.

Frist for tilmelding er den 6. december 2019 kl. 1400.

Når tilmeldingen er registreret, vil der snarest derefter blive udsendt en personlig bekræftelse.

Af sikkerhedsmæssige årsager vil kun tilmeldte, der kan fremvise personlig bekræftelse samt billede-id, kunne få adgang til Frederiksberg Slot.

For at lette adgangen gennem hovedvagten til Frederiksberg Slot opfordres alle konferencedeltagere til at komme i god tid. For så vidt angår adgangsforhold til Frederiksberg Slot i øvrigt henvises til kalenderopslaget (klik her).

Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe er tilgængelig for pressen via telefon +45 3059 1944 eller via e-mail lars@atlant.dk.

Spørgsmål til den praktiske gennemførelse af arrangementet bedes rettet til sekretariatschef Niels-Ole Mannerup via e-mail nioma@atlant.dk.