14. april 2021

Atlantsammenslutningen udgiver populær bog om Kina på vej mod 2049

Atlantsammenslutningens seneste bogudgivelse har vist sig meget populær, og mange har allerede ønsket at erhverve et fysisk eksemplar af bogen, der fra nye vinkler ser på et moderne Kina med ældgamle traditioner baseret på lige så gamle filosofier og læresætninger. Trods den store interesse for bogudgivelsen er det stadig muligt at kunne bestille ”Kinas renæssance - den kinesiske drøm om at være stormagt igen” fra 1. oplag.

af sekretariatschef Niels-Ole Mannerup

Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe er cand.mag. i historie og statskundskab; og derudover har han studeret japansk og asiatisk historie. Netop dette mix er fundamentet for en særegen indsigt i Kina anno 2021...og ikke mindst, hvor Kina er på vej hen...på vej mod målsætningen om opfyldelsen af den (nye) kinesiske drøm...og drømmen om i 2049 igen at være en stormagt.

Bogen undersøger indgående Kinas kommunistiske Parti og partiets rolle i det moderne Kina. Samtidig ses der på præsident Xi Jinpings unikke rolle og indflydelse i Kina og på Kina, idet han - foruden at være Kinas præsident - også er kommunistpartiets generalsekretær. Hvilken funktion der har størst betydning for virkelighedens udvikling, det er måske lidt som at svare på, hvorvidt hønen eller ægget kom først...men problemstillingen og overvejelserne kan med sikkerhed sysselsætte enhver, der interesserer sig for international politik, den nye verdensorden, fremtidens verdensorden og naturligvis Kina, idet generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe har sine klare opfattelser af Kinas betydning anno 2021-2049. Endelig ser bogen på, hvordan Kina vil nå sit mål - bl.a. med en ny silkevej samt teknologisk og industriel uafhængighed - ligesom der vil blive set på, hvorledes Kina dermed udfordrer verdenen...og sig selv...

Det praktiske

”Kinas renæssance - den kinesiske drøm om at være stormagt igen” kan købes for kr. 100,00 inkl. forsendelse. Det eneste, man skal foretage sig, er at sende en e-mail til atlant@atlant.dk med angivelse af det ønskede antal eksemplarer af bogudgivelsen samt kontaktoplysninger (navn og adresse).

Særligt for undervisningsmiljøet

Hvis man som undervisningsinstitution (inkl. efterskoler og højskoler) ønsker at indkøbe ”Kinas renæssance - den kinesiske drøm om at være stormagt igen” som klassesæt, bedes der rettet direkte henvendelse til sekretariatschef Niels-Ole Mannerup via e-mail nioma@atlant.dk for at aftale nærmere om antal m.m.

Kort om forfatteren

Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe har de bedste forudsætninger for at kunne formidle, hvad man kan forvente sig af Kina i dag og i fremtiden. Igennem flere end 20 år er han blevet til en markant figur inden for dansk og international sikkerhedspolitik, hvor han ofte anvendes af medierne til på almindeligt dansk at forklare, hvordan de komplicerede (internationale) mekanismer hænger sammen og påvirker bl.a. Danmark. Senest har dette været tilfældet i forbindelse med den kommende danske deployering af en fregat til Guineabugten. Dette, idet generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe for nogle år siden var tilknyttet Udenrigsministeriet som konsulent på udarbejdelsen af Danmarks (dengang nye) antipiratstrategi.

Atlantsammenslutningens daglige leder har tidligere været ansat i Rigsarkivet, Forsvarskommandoen, Center for militære Studier og Forsvarsministeriet.

Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe stiller gerne op for at diskutere sine betragtninger om Kina, ligesom han også kan bookes til et egentligt foredrag om Kina og Kinas bestræbelser på at genvinde sin stormagtsstatus. Kontakt Atlantsammenslutningen for at høre nærmere - gerne via atlant@atlant.dk.

 

Tidligere udgivelser af samme forfatter

     

Den 14. april 2021 kl. 0314/nom