1. september 2022

At tro på det gode kan være en forvrængning af sandheden - især på det sikkerhedspolitiske område

Den 1. september 2022 kunne TV2/News bringe nyheden om fremtidens trusler mod Danmark, idet TV2 er kommet i besiddelse af en lækket rapport fra Udenrigsministeriet. Rapporten, der indeholder en analyse af den udenrigs- og sikkerhedspolitiske situation og de udfordringer og konsekvenser, som den udenrigs- og sikkerhedspolitiske situation kan medføre for Danmark og dansk forsvar, står til at blive officielt præsenteret senere på måneden. I den anledning gæstede generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe TV2/News til en snak om rapporten, der er døbt Zilmer-rapporten efter lederen af analysegruppen, som forstår arbejdet for Udenrigsministeriet.

af sekretariatschef Niels-Ole Mannerup

Gennem længere tid har det været kendt, at Udenrigsministeriet i løbet af efteråret 2022 ville præsentere en rapport om den udenrigs- og sikkerhedspolitiske situation og de udfordringer og konsekvenser, som den udenrigs- og sikkerhedspolitiske situation kan medføre for Danmark og dansk forsvar - en rapport, der vil lægge op til forhandlingerne om et nyt forsvarsforlig, uden at rapporten dog vil komme med anbefalinger til militære styrkemål el.lign. Derfor kunne Atlantsammenslutningen allerede i august 2022 invitere til seminar med lederen af Udenrigsministeriets analysegruppe, ambassadør Michael Zilmer-Johns, der tidligere har været Danmarks ambassadør ved NATO, til at forklare rapporten nærmere indhold og tage imod spørgsmål (klik her for at læse mere her om arrangementet).

I forhold til det til TV2 lækkede materiale (klik her) havde generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe ikke mulighed for at udtale sig - bl.a., fordi han siden analysegruppens nedsættelse har fulgt udarbejdelsesprocessen ganske nøje. Alligevel kunne Atlantsammenslutningens daglige leder ikke afvise tankegangen bag de dystre forudsigelser, idet man - if. generalsekretæren - generelt gør klogt i ikke at se alting ud fra en paradisisk og måske mest af alt logisk betragtning. Udfra en dansk betragtning giver det sikkert ikke nogen større mening, at Rusland - eller Kina - i dette århundrede skulle gå i krig for at bemægtige sig landområder, men omvendt er det netop én af de fejlagtige antagelser, der forud for ukrainekrisen er arbejdet med; og i dag står russiske militære styrker dybt ind på ukrainsk territorium, hvilket i Vesten betragtes som en reel krig. Man kan stille spørgsmålet, om den nationalistiske folkesjæl i Rusland ønsker at genskabe Sovjetunionens territorium, eller om man ønsker at genskabe zarrigets territorium, men at lukke øjnene for Ruslands stormagtsambitioner - p.t. under præsident Vladimir Putin - vil være en fatal fejl; og det er ikke uden grund, at fx Finland i dag ønsker at blive optaget som NATO-medlemsland, mener generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe.

At det lækkede materiale peger i retning af en dystopisk fremtid, er if. Atlantsammenslutningens daglige leder beklageligt, men det ville være endnu mere beklageligt at lukke øjnene for sandheden med ønsket om at bevare en naiv forestilling om, at en potentiel fjende ikke vil een noget ondt.

En transskription af generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwes besøg i TV2/News vil senere i dag blive gjort tilgængelig.

 

Særligt for medierne

Såfremt man baseret på dagens indslag i TV2/News ønsker interview med generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe, bedes henvendelse herom - gerne med angivelse af spørgsmål - fremsendt til Atlantsammenslutningen via atlant@atlant.dk. Atlantsammenslutningen vil gøre sit yderste for at imødekomme henvendelser om interviews, men netop nu er arbejdsprogrammet godt besat, idet Atlantsammenslutningens daglige leder i morgen vil tilbringe det meste af dagen på Klimafolkemødet 2022, som er henlagt til Middelfart.

 

Den 1. september 2022 kl. 1107/nom