1. maj 2019

Forårsseminar 2019

En vigtig del af Tænketanken Atlantsammenslutningens virke er afholdelse af seminarer, konferencer, kurser og lign. - og netop nu har vi frigivet tilmeldingen til vores forårsseminar om missilforsvar.

af Niels-Ole Mannerup, sekretariatet

2019 er et EU-år. Der er valg til Europaparlamentet, hvilket i Danmark finder sted den 26. maj 2019. 2019 er også et år, hvor internationale våbennedrustningsaftaler står for skud. Netop EU og det internationale samarbejde om bl.a. våbennedrustning har Tænketanken Atlantsammenslutningen valgt at se nærmere på i form af et tre-timers-seminar, som vil blive afviklet den 4. juni 2019.

Atomvåbenkontrol og missilforsvar i en ny verdensorden

USA’s præsident Donald Trump har om nogen formået at sætte atomvåbenkontrol på den internationale sikkerhedspolitiske dagsorden. INF-traktaten (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty) ophører efter al sandsynlighed. USA har ændret sit ”Ballistic Missile Defence Review” til ”Missile Defence Review”. ”New START” (Strategic Arms Reduction Treaty) udløber I 2021; og det er ikke længere kun USA, Rusland og Kina, der skal holdes øje med. Indien, Iran og Nordkorea er også på banen. Der er derfor rigeligt at bekymre sig om, og derfor er det relevant at spørge: Hvad gør Danmark på missilområdet, og hvad gør de danske virksomheder? Det vil Tænketanken Atlantsammenslutningen undersøge, og det er blevet til seminaret: ”Missilforsvar - den danske vinkel”.

På seminaret vil generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe, Tænketanken Atlantsammenslutningen, tale om præsident Donald Trump, missiler og våbenkontrol, mens major Karsten Marrup, der til daglig forsker inden for bl.a. militær magtanvendelse, asymmetrisk krigsførelse, psykologiske operationer, samtænkning m.m., vil tale om dansk missilforsvarssystemer. Derudover til CEO Peder R. Pedersen, Weibel Scientific, og Director Simon Højbjerg Petersen, Terma, som repræsentanter for dansk erhvervsliv fortælle om deres syn på perspektiverne for dansk industri.

Seminaret afholdes den 4. juni 2019 i tidsrummet kl. 0900-1200, og det afvikles på Frederiksberg Slot. Tilmelding skal ske via e-mail event2@atlant.dk, og tilmeldingsfristen er den 3. juni 2019 kl. 0900.

Spørgsmål til gennemførelsen af seminaret kan rettes til projektleder Søren Brygger Therkelsen på sobth@atlant.dk.