19. marts 2021

Invitation til webinar om fredsprocessen i Afghanistan

Hvor står processen, der skal bane vejen for en varig fred i Afghanistan? Det vil nogle af dem, der har været tæt på fredsprocessen i 2016 og 2020/2021 tale nærmere om, når de den 15. april 2021 kl. 1600-1730 ved et webinar gæster generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe til en snak om status og perspektiver.

af sekretariatschef Niels-Ole Mannerup

Det er i år 20 år siden, den USA-ledede koalition indledte sine operationer i Afghanistan i form af Operation Enduring Freedom (OEF). I 2014 blev OEF officielt afsluttet, men der er fortsat internationale militære styrker i Afghanistan - heriblandt danske styrker - til støtte for de afghanske myndigheder. Målet er, at Afghanistan skal kunne varetage egen sikkerhed. Er det tidspunkt kommet? Er det nu, de internationale militære styrker kan forlade Afghanistan? Det kræver, at Afghanistan er på vej mod en varig fred, som skal omfatte alle nationale aktører; men hvor står fredsprocessen netop nu? Det ser Atlantsammenslutningen på, når generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe den 15. april 2021 er vært for et stærkt internationalt besat webinar, hvor der vil blive talt om status og fremtidsperspektiver for en varig fred i Afghanistan. Webinaret gennemføres på engelsk.

Fortid og nutid - krig-og-fred går hånd-i-hånd

Til oktober 2021 er der gået 20 år siden, USA med sine koalitionspartnere indledte sine opera­tioner i Afghanistan under navnet Operation Enduring Freedom. Det blev også i Afghanistan, at NATO blev involveret i krigshandlinger, selv om NATO oprindeligt - i form af International Security Assistance Force (ISAF) - skulle koncentrere sin indsats på at træne de nationale afghanske sikkerhedsstyrker. Den 28. december 2014 erklærede præsident Barack Obama Operation Enduring Freedom for afsluttet, men den dag i dag er der NATO-styrker i Afghani­stan (arbejdende under Operation Resolute Sup­port) med dansk deltagelse, ligesom amerikanske styrker fortsat bekæmper international terrorisme i Afghanistan i form af Operation Freedom’s Sen­tinel.

Krigen i Afghanistan er slut, men konflikten er fort­sat en realitet; og hvordan skal man finde en afslut­ning på konflikten, der fortsat er ganske blodig? Det er en vanskelig og kompleks opgave, hvor det stadig ses, at der hældes benzin på bålet, som kan få en varig fredsaftale til at gå op i røg.

Fredsprocessen er iværksat, og på nuværende tids­punkt er to fredsaftaler blevet underskrevet. Den første fredsaftale blev underskrevet den 22. sep­tember 2016. Underskriverne var den afghanske regering og Hezb-e-Islami Gulbuddin. Den anden freds­aftale blev underskrevet den 29. februar 2020. Underskriverne var USA og Taliban, idet det blev aftalt, at alle amerikanske styrker skulle trækkes ud af Afghanistan senest 14 måneder senere.

Tilbagetrækningen af amerikanske styrker fra Af­ghanistan udfordrer netop nu USA’s koalitionspart­nere i en tid, hvor Talibans årlige forårsoffensiv ventes.

Vil 2021-fredsforhandlingerne føre til varig fred i Afghanistan?

I marts 2021 vil fredsforhandlingerne - efter planen - fortsætte; men vil det ske? - og hvis ”ja”, hvor kommer det til at efterlade USA’s koalitionspartnere, NATO og ikke mindst Danmark? - og hvad kommer en fredsaftale til at betyde for bl.a. Indien og Paki­stan? Dét ser Atlantsammenslutningen nærmere på i dette webinar, hvor gæsterne den 15. april 2021 er:

Franz-Michael Skjold Mellbin
ambasadør

Sir Nicholas Kay KCMG, Storbritannien
ambassadør

Fawzia Koofi, Afghanistan
regeringsfredsforhandler

(Mohammad) Amin Karim, Afghanistan
cheforhandler

En nærmere præsentation af webinarets gæster vil følge i den kommende uge.

Tilmelding er nødvendig

Hvis man vil følge webinaret på Cisco Webex-platformen, er tilmelding nødvendig (klik her for onlinetilmelding). Sidste frist for tilmelding er den 14. april 2021 kl. 1200.

Spørgsmål

Spørgsmål til det faglige indhold af webinaret kan rettes til generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe via atlant@atlant.dk, mens spørgsmål til den tekniske gennemførelse af webinaret kan rettes til sekretariatschef Niels-Ole Mannerup via nioma@atlant.dk.

Den 19. marts 2021 kl. 1506/nom