15. december 2022

Atlantsammenslutningen udgiver nyt Atlant Brief om samarbejdet mellem EU og NATO

”Samarbejdet mellem EU og NATO - Europas nye sikkerhedspolitik” er et Atlant Brief med det klare formål at give et indblik i EU’s og NATO’s nye strategier og at klarlægge både hovedpointerne og de nye politiske retninger. Derudover bliver EU’s og NATO’s indsats i Ukraine gennemgået for i kortfattet form at undersøge opgavefordelingen mellem EU og NATO.

af sekretariatschef Niels-Ole Mannerup

Den internationale sikkerhedspolitiske situation er i hastig for­andring. Der er krig på det europæiske kontinent, og stormagts­konkurrencen mellem USA og Folkerepublikken Kina præger den internationale dagsorden.I håbet om at imødegå det foranderlige sikkerhedspolitiske miljø udgav EU i marts 2022 et nyt strategisk kompas. Strategien sætter retningen for EU’s for­svars- og sikkerhedspolitik, og det skal sikre, at EU kan imødegå det nye trusselsbillede.

På NATO-topmødet i Madrid i juni 2022 fulgte NATO trop og præsenterede sit nye strategiske koncept. Meget lig EU’s Strate­giske Kompas tegner NATO’s Strategiske Koncept et nyt trusselsbil­lede, der er farvet af stormagtsrivalisering; Ruslands invasion af Ukraine; hybridtrusler; terrorbekæmpelse; og udfordringer som følge af klimaforandringer. Det nye trusselsbillede taget i betragt­ning gør de respektive strategier det klart, at en 360° opgradering af de militære forsvar og et øget fokus på intern modstandsdygtig­hed - også kendt som resiliens - mod angreb og kriser er bydende nødvendigt.

Resiliensopbygning og troværdig afskrækkelse gennem et stærkt forsvar er gennemgående temaer i begge strategier, og det vil derfor fungere som et centralt holdepunkt i dette Atlant Brief.

”Samarbejdet mellem EU og NATO - Europas nye sikkerhedspolitik” er skrevet af generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe og praktikant Amanda Cecilie Haar-Jørgensen.

Den 15. december 2022 kl. 0745/nom