3. november 2020

Atlantsammenslutningen udgiver Atlant Brief om den amerikanske redeployering i Tyskland

Danmark skal være opmærksom, når USA ændrer på det militære status quo - uanset årsagen dertil, for det kan - og vil - få konsekvenser for dansk sikkerhedspolitik...og det gør sikkert ingen forskel, og vinderen af det amerikanske præsidentvalg 2020 hedder præsident Donald Trump eller vicepræsident Joe Biden.

af sekretariatschef Niels-Ole Mannerup

Præsident Donald Trump har som et valgløfte over for den amerikanske befolkning haft, at amerikanske militære styrker skal trækkes hjem til USA - og dét valgløfte har præsident Donald Trump holdt - også, selv om præsident Barack Obamas redeployering var mere omfattende.

På et pressemøde den 15. juni 2020 bekræftede præsident Donald Trump til både NATO’s og Tysklands overraskelse, at Det hvide Hus ville igangsætte en proces, der skulle reducere antallet af amerikanske militære styrker udstationeret i Tyskland fra knap 36.000 til 24.000 soldater; og if. Atlantsammenslutningens daglige leder, generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe, giver dette anledning til danske overvejelser, for hvad vil det betyde for trusselsbilledet i Europa og Danmarks sikkerhed? - ikke mindst med sigte på efterlevelsen af et forsvarsbudget på 2% af BNP.

Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe udtaler:

»Den fremlagte plan om amerikansk troppereduktion udstiller i den grad de politiske og ideologiske uenigheder, der er både bilateralt mellem NATO-medlemslandene USA og Tyskland, men også i NATO som politisk institution. Forudsætningen for Danmarks udenrigspolitiske handlemuligheder ligger i NATO som garant for dansk sikkerhed, og en stabil og fælles kurs er derfor vital for dansk sikkerhedspolitik og udenrigspolitiske ageren.«

Atlantsammenslutningen, der er en sikkerhedspolitisk tænketank med det transatlantiske samarbejde som omdrejningspunkt, har set nærmere på de mulige konsekvenser af redeployeringen af amerikanske militære styrker i Europa, og resultatet kan ses af Atlantsammenslutningens seneste Atlant Brief med titlen: ”Hvad betyder den amerikanske tilbagetrækning fra Tyskland for NATO?”.

Atlant Briefet kan downloades her.

Om forfatterne

Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe er Atlantsammenslutningens ansigt udadtil, idet han er med til at påvirke debatten om dansk og international sikkerhedspolitik. Bl.a. anvendes han som ekstern ekspert af både Danmarks Radio og TV2; og derudover har han udgivet en større samling af faglitterært materiale, ligesom han er forfatter til Atlant Briefs. Forud for sin ansættelse i Atlantsammenslutningen var generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe ansat i bl.a. Forsvarsministeriet, Centerfor militære Studier og Forsvarskommandoen.

For medforfatter Julie Ranneries’ vedkommende er der tale om en førstegangsudgivelse i regi af Atlantsammenslutningen. Julie Ranneries er stud.scient.pol. ved Københavns Universitet, hvor hun har særlig interesse for dansk og international udenrigs- og sikkerhedspolitik. Efter at have været sommerpraktikant ved Atlantsammenslutningen skulle Julie Ranneries have fortsat sin karriere ved den danske repræsentation ved NATO, men det gjorde covid-19-krisen umuligt; og derfor er Atlantsammenslutningen glad for, at det var muligt at tilknytte Julie Ranneries som praktikant.


Stud.scient.pol. Julie Ranneries er for første gang under sin ansættelse i Atlantsammenslutningen forfatter på et Atlant Brief, men det er bestemt ikke sidste gang. Netop nu arbejder hun med forskellige projekter om Indien og Kina, som snarligt vil blive udgivet som Atlant Briefs.