16. februar 2020

Personalenyt februar 2020

Den 3. februar 2020 begyndte at nyt hold praktikanter deres fem-måneder-lange forløb ved Atlantsammenslutningen.

af sekretariatschef Niels-Ole Mannerup

To gange om året gennemføres et fem-måneder-langt forløb for praktikanter i Atlantsammenslutningen. Der er sædvanligvis tale om unge studerende tilknyttet landets universitetsmiljø; og med praktikanthold 20-1 har vi formået at dække hele landet med praktikanter fra Jylland, Fyn og Sjælland.

Velkommen

Lige nu har vi fem praktikanter tilknyttet. Typisk har tallet ligget på fire praktikanter, men kvaliteten blandt ansøgerne gjorde, at vi måtte slå til - og baseret på det forrige halve års fem praktikanter fandt vi, at der var grundlag for at gentage succesen.

Vi byder velkommen til Anne Sofie Risum Hansen, Jacob Nørholm, Jonas Modberg, Maja Voigt Øvlisen og Rikke Bondesen.

Derudover kunne vi den 3. februar 2020 byde velkommen til kommunikationskonsulent Andreas Jakobsen, som er færdiguddannet journalist.

Atlantsammenslutningens sekretariat februar 2020. Øverst fra venstre ses Lars Bangert Struwe (generalsekretær), Rikke Bondesen (praktikant), Andreas Jakobsen (kommunikationskonsulent), Anne Sofie Risum Hansen (praktikant) og Niels-Ole Mannerup (sekretariatschef). Nederst fra venstre ses Morten Hetmar Vestergaard (sikkerhedspolitisk analytiker), Jacob Nørholm (praktikant) og Maja Voigt Øvlisen (praktikant).

Praktikanterne indgår alle som en fast del af Atlantsammenslutningens sekretariat, hvor de vil bidrage på lige fod med det fastansatte personale. Dog vil praktikanterne også skulle gennemgå et særligt udarbejdet undervisningsforløb om bl.a. international politik, ligesom de vil modtage undervisning i mange af de stabsopgaver, man vil møde som ansat i det offentlige, organisationer m.fl.

Farvel

Med ankomsten af praktikanthold 20-1 blev det også til et farvel til praktikanthold 19-2. Det blev således til en stor tak for indsatsen til Anne-Kathrine Blom Andersen, Helle Nielsen, Karoline Thomsen, Sasja Lindgaard Christensen og Sebastian Nørholm Llambias, som alle har bidraget med en overordentlig fin indsats. Mange tanker er blevet vendt og drejet, og nye tanker er blevet udviklet. Dét har bl.a. medført, at der blevet arbejdet med udgivelsen af et tilfredsstillende antal Atlant Briefs, som jo er én af hjørnestenene i Atlantsammenslutningens produktionsvirksomhed. Alle fortsætter de nu deres respektive studier i såvel ind- som udland.

Med udgangen af januar 2020 blev det også til et farvel til fuldmægtig Thomas Theilgaard, der var tilknyttet Atlantsammenslutningen i en tidsbegrænset periode.

Alle ønskes held og lykke på deres videre færd.