6. august 2020

Hvad er dansk kritisk infrastruktur - debatoplæg

I Danmark er der ikke en fællesdefinition på begrebet kritisk infrastruktur, som alle myndigheder anvender. Ifølge Atlantsammenslutningens opfattelse er der behov for en sådan fællesdefinition - en fællesdefinition, der giver en fælles forståelse og fælles mål på alle niveauer. Derfor foreslår Atlantsammenslutningen en fællesdefinition som oplæg til debat om dansk kritisk infrastruktur.

 (klik her for at læse pdf-udgaven)