10. februar 2022

Første YATA-seminar efter genåbningen af Danmark

Genåbningen af Danmark har atter gjort det muligt for ungdommen at mødes for at drøfte sikkerhedspolitiske udfordringer og problemstillinger. Første gang efter genåbningen bliver den 22. februar 2022, når der på Frederiksberg Slot bydes velkommen til et seminar om ukrainekrisen.

af sekretariatschef Niels-Ole Mannerup

Under seneste bestyrelsesmøde i Atlantsammenslutningen kunne man høre flg. udtalelse:

»Der er vist ingen tvivl om, at unge mennesker har en vis forkærlighed for at være ”online”...og for mange er telefonen, iPad’en og lign. blevet en forlængelse af kroppen. Derfor har vi under coronapandemien kunnet mødes i den virtuelle verden. Det er fint - men det er bare ikke det samme som at være sammen fysisk. Derfor er jeg umådelig glad for, at min første opgave som fungerende formand for YATA bliver at invitere til et fysisk seminar på Frederiksberg Slot, hvor vi skal tale om det, vi alle taler om: Ukrainekrisen!«

Således præsenterede Jacob Nørholm, der frem til nu har været næstformand for Youth Atlantic Treaty Association Danmark (YATA), over for Atlantsammenslutningens bestyrelse YATA’s 2022-program, idet første arrangement gennemføres den 22. februar 2022 med ukrainekrisen som omdrejningspunkt. Det bliver til et seminar med titlen: ”Ruslands ukrainepolitik”.

Til at fortælle om ukrainekrisen har YATA inviteret lektor, ph.d. Jørgen Meedom Straun, der til daglig forsker i primært russisk udenrigs- og sikkerhedspolitik ved Institut for Strategi og Krigsstudier, Forsvarsakademiet. Lektor, ph.d. Jørgen Meedom Staun har tidligt været ansat som projektforsker på Dansk Institut for internationale Studier, ligesom han har været ruslandskorrespondent for Berlingske Tidende med base i Moskva og Prag.


Lektor, ph.d. Jørgen Meedom Staun, Forsvarsakademiet.

Atlantsammenslutningens daglige leder, generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe hilser YATA’s 2022-aktiviteter velkommen, idet også han glæder sig over, at det atter er muligt at mødes fysisk på Frederiksberg Slot, der danner rammen for Atlantsammenslutningens daglige arbejde.

»Vi har stor tiltro til YATA, hvis bestyrelse består af driftige og dygtige unge mennesker med interesse for dansk og international sikkerhedspolitik. Derfor støtter vi dem så godt, vi kan, og vi tror på, at 2022 bliver et rigtigt godt år for aktiviteter...«

udtaler generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe, som ser frem til samarbejdet med den kommende YATA-bestyrelse, som skal vælges på YATA’s kommende ordinære generalforsamling. Én af de store begivenheder i år bliver det internationalt anlagte Danish Atlantic Youth Seminar 2022, som forventes planlagt til august 2022.

Program

TID

HVAD

HVEM

1800-1825

Registrering.

I forbindelse med registreringen byder YATA på forfriskninger.

Fg. formand
Jacob Nørholm
YATA

1825-1830

Velkomst.

Fg. formand
Jacob Nørholm
YATA

1830-1930

Ruslands handlemønster i forhold til Ukraine.

Lektor, ph.d.
Jørgen Meedom Staun
Forsvarsakademiet

1930-2000

Spørgsmål og debat.

Fg. formand
Jacob Nørholm
YATA

2000-2200

Social hygge...

Fg. formand
Jacob Nørholm
YATA

Tilmelding

Tilmelding foretages online (klik her).

Tilmeldingsfrist

Den 21. februar 2022 kl. 1200.

Hvem kan deltage?

YATA’s arrangementer er - medmindre andet gør sig gældende - åbne for alle. Dog har medlemmer af YATA altid fortrinsret i forhold til ikke-medlemmer af YATA.

Spørgsmål til seminaret

YATA er en selvstændig forening arbejdende under eget CVR-nummer, og derfor skal spørgsmål eller bemærkninger rettes direkte til YATA - gerne via e-mail yata@atlant.dk.

Atlantsammenslutningen kan ikke besvare spørgsmål på vegne af YATA.

Den 10. februar 2022 kl. 1140/nom